Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamuflaż kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie montaży
· Wiatrówki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech użytkowych

Broń precyzyjna:
· Broń mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

Nowość:
· Wyważanie broni śrutowej

FIRMA
· Strona główna
· Artykuły
· Historia firmy
· Rozwój firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkówka

Ciekawe spotkania
· Galeria Zdjęć
· Michaił Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myśliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykWitamy

ZAK?AD RUSZNIKARSKI O D?UGOLETNIEJ TRADYCJI

rok za?. 1922 przez Aleksandra Laskowskiego

OFERUJE WYSOKIEJ JAKO?CI US?UGI

DLA MY?LIWYCH I STRZELCÓW SPORTOWYCH

(NAPRAWA, MODERNIZACJA, RENOWACJA, BOGATY ZAKRES US?UG)

Usuwanie luzów

Wprowadzi?em nowy sposób usuwania luzów w broni ZH metod? profesjonaln?. Gwarantuj? wieloletni? trwa?o??, porównywaln? z pasowaniem fabrycznym. Udzielam 3-letniej gwarancji

NOWO??

Wytwarzam precyzyjne sztucery do strzela? Brenchest, zagraniczne do?wiadczenia, nowe i precyzyjne obrabiarki. Dowolne kalibry. Wiecej informacji tutaj.

Modernizacja systemu spustowego

Od niedawna wykonuj? modernizacj? mechanizmów spustowych w Cz 527; Cz 550; Cz 555. Po wi?cej informacji zapraszam do oferty specjalnej

Ma?a informacja

W zwi?zku z tym ?e nowa ustawa przewiduje zakup broni krótkiej przez mysliwych przypominam, ?e zajmuj? si? równie? napraw? broni krótkiej osobistej i sportowej

Rekomendacja z firmy Lothar Walther

Na stronie firmy Lothar Walther pojawi?a si? adnotacja o wynikach broni mojej konstrukcji wykorzystuj?ca luf? tej?e firmy. 

Wywa?anie strzelby
Artykuly
Od lat uwa?nie ?ledz? polskich zawodników na poziomie wojewódzkim i centralnym oraz ich bie??ce wyniki. Pilnie analizuj? z jakiej broni strzelaj? i jakie s? najnowsze kierunki je?eli chodzi o konstrukcj? oraz budow? systemów spustowych i stosowanych kalibrów. S? konstrukcje mniej lub bardziej udane nie wszystko co najnowsze i najdro?sze musi by? najlepsze. Strzelectwo polskie nie jest na bardzo wysokim poziomie, mimo ?e jest nas 38 milionów strzelectwo sportowe jest ma?o rozwini?te i po prostu z ma?ej grupy nie mo?na wy?oni? najlepszych talentów. Dobrym przyk?adem jest niewielka Norwegia w której na 6mln ludno?ci ponad milion ma bro? i strzela, jest wi?c z kogo wybra?.
Polscy strzelcy w europejskim i ?wiatowym rankingu s? na odleg?ych miejscach ?e trudno ich odnale?? lub po prostu nie s? sklasyfikowani. Od czasu do czasu pojawi si? talent który indywidualnie potrafi uzyskiwa? bardzo dobre wyniki ale jego kariera trwa przewa?nie krótko, wyniki po dwu lub trzech latach spadaj? i ju? nigdy nie mo?e osi?gn?? swojej szczytowej formy, utrzymuje si? ju? tylko w klasie ?redniaków. Jest natomiast pewna grupa strzelców która przez lata jest w ?cis?ej czo?ówce wymieniaj? si? tylko miejscami gdy? umiej?tnie potrafi? wykorzysta? wiedz? innych.

Norweg Trun Undseth nie?yj?cy ju? rusznikarz który sko?czy? nieistniej?c? ju? szko?? rusznikarsk? w Oslo, od którego w latach 90-tych pobiera?em nauki by? nie tylko znanym rusznikarzem ale te? wybitnym strzelcem z broni krótkiej. Swojemu synowi Ole (czytaj Ule) nie zaszczepi? pasji rusznikarskiej ale przekaza? w genach talent do strzelania i niezwyk?? wol? walki na strzelnicy. Od kilku lat Ole nale?y do kadry narodowej Norwegii i strzela w pierwszym firmowym zespole Perazzi. W ci?gu ostatnich 4 lat uczestniczy? we wszystkich najwa?niejszy zawodach na ?wiecie w aktualnym rankingu na 2013 rok sklasyfikowany jest na 21 miejscu.
Kontakt ze ?wiatowej klasy zawodnikiem pozwala zdoby? wszechstronn? wiedz? na temat aktualnej broni sportowej kierunków jej rozwoju, metod szkolenia i treningu, umo?liwia te? wymian? do?wiadcze? w dziedzinie pasowania i wywa?ania broni do strzelca.

Wed?ug Ole s? dwie najwa?niejsze osoby z którymi wspó?pracuje strzelec: trener i rusznikarz. Trener - wiadomo ustala zasady i harmonogram treningów, natomiast rusznikarz - i tu mo?na zada? pytanie... skoro bro? jest sprawna i strzela to po co jest on potrzebny?

Wysłany przez admin dnia 01-03-2015 o godz. 00:00:00 (1363 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8638 bajtów więcej | komentarze? | Wynik: 0)PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.25 sekund
Google+