Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykPowloki ochronne
Wys│ano dnia 06-08-2009 o godz. 18:57:51 przez - admin

Artykuly
My┬Âliwi u┬┐ywaj┬▒cy broni do cel├│w ┬│owieckich lubi┬▒ j┬▒ mie├Ž pi├¬kn┬▒ i finezyjna. Dlatego rusznikarze zacz├¬li stosowa├Ž wyszukane gatunki drewna. Powszechnie do wojskowej broni u┬┐ywano materia┬│├│w mo┬┐liwie tanich, buk, klon, brzoza, natomiast do broni my┬Âliwskiej gdzie pi├¬kno by┬│o cech┬▒ po┬┐┬▒dan┬▒ jako materia┬│u do wyrobu kolb zacz├¬to u┬┐ywa├Ž orzecha w┬│oskiego.Do tego celu najlepiej si├¬ nadaje bo jest zwi├¬z┬│y a przez to mocny i posiada najwa┬┐niejsz┬▒ cech├¬ jest lekki, dzi├¬ki temu ka┬┐d┬▒ bro├▒ mo┬┐na stosunkowo ┬│awo wywa┬┐y├Ž. Ta cecha przydaje si├¬ najbardziej przy produkcji dubelt├│wek ma┬│ego kalibru, gdy lekkie s┬▒ lufy a osada jest za ci├¬┬┐ka i mimo wywiercenia otwor├│w w tylnej cz├¬┬Âci osady w celu zmniejszenia wagi, waga kolby by┬│aby znacznie wi├¬ksza od wagi luf, wyst├¬puje wtedy najbardziej niekorzystny stan wywa┬┐enia broni ┬Ârutowej Orzech ma bardzo charakterystyczny uk┬│ad s┬│oj├│w, ten uk┬│ad zale┬┐y od szeregu czynnik├│w mi├¬dzy innymi od regionu ┬Âwiata w kt├│rym ro┬Ânie, bardzo ┬│adny uk┬│ad s┬│oj├│w ma orzech rosn┬▒cy na p├│┬│nocnych terenach Jemenu i p├│┬│nocnej Turcji du┬┐e r├│┬┐nice temperatur powoduj┬▒ szerokie i kontrastowe wzgl├¬dem siebie s┬│oje. Natomiast w Europie takim regionem jest Dordonia we Francji. Za oceanem, w U S.A. Kalifornia, rosn┬▒cy tam orzech ma niespotykany uk┬│ad w┬│├│kien, kt├│ry zawdzi├¬cza klimatowi, lata s┬▒ suche i gor┬▒ce, natomiast w zimie wiej┬▒cy od oceanu wiatr nasyca powietrze cz┬▒steczkami jodu i soli. Powoduj┬▒c bardzo charakterystyczny wz├│r, na przemian u┬│o┬┐one prawie czarne i jasno br┬▒zowe w┬│├│kna z widocznym pod spodem br┬▒zowym t┬│em. Orzech kalifornijski stosuj┬▒ najs┬│ynniejsze firmy takie jak, Holland & Holland, J. Rigby.
Najbardziej wzorzyste, nieregularne i mocno pokr├¬cone s┬│oje znajduj┬▒ si├¬ zawsze w tej cz├¬┬Âci kt├│ra jest tu┬┐ przy ziemi lub cz├¬┬Âciowo w niej. Dlatego drzewo przeznaczone na materia┬│ na kolby si├¬ wykopuje, im wy┬┐ej w g├│r├¬ tym s┬│oje staj┬▒ si├¬ bardziej proste i warto┬Â├Ž takiego kawa┬│ka z g├│rnej cz├¬┬Âci jest znacznie ni┬┐sza. Poci├¬te wst├¬pnie na wymiarowe kawa┬│ki s┬▒ przez wiele lat suszone w przewiewnym miejscu. Dodatkowo drewno powinno by├Ž poddane tzw. stabilizacji, ten zabieg stosuje si├¬ by po zrobieniu i dopasowaniu kolby nie nast├¬powa┬│o kr├¬cenie osady. Drewno stabilizuje si├¬ kilkoma metodami przez nas┬▒czenie specjalnym gor┬▒cym impregnatem, mieszanin┬▒ oleju lnianego z terpentyn┬▒, lub moczenie w kilku procentowym wodnym roztworze sody kaustycznej. Taka stabilizacja jest najbardziej potrzebna w sztucerach gdzie skupienie pocisk├│w b├¬dzie zale┬┐a┬│o od stabilnego po┬│o┬┐enia pewnych p┬│aszczyzn do kt├│rych przylega lufa i komora zamkowa.
Do sprawdzenia i zmierzenia wystêpuj±cych naprê¿eñ s³u¿y specjalny optyczny przyrz±d który mierzy mikro ugiêcia komory zamkowej i pokazuje wp³yw naprê¿eñ, na zmianê po³o¿enia koñca lufy.
Wyko├▒czenie kolby jest spraw┬▒ najwa┬┐niejsz┬▒ je┬┐eli osada jest z jasnego orzecha nale┬┐y j┬▒ przyciemni├Ž odpowiednim barwnikiem. Powszechnie dost├¬pne w sklepach bejce nie nadaj┬▒ si├¬ do broni, zastosowane syntetyczne barwniki powoduj┬▒ ┬┐e nie jest w┬│a┬Âciwie uwydatniony naturalny rysunek s┬│oj├│w, kr├│tko m├│wi┬▒c s┬▒ one zamazane. Barwniki syntetyczne s┬▒ czu┬│e na ultrafiolet i szybko trac┬▒ kolor. Osady po pewnym czasie trac┬▒ blask i a s┬│oje ulegaj┬▒ rozmyciu lub ca┬│kowicie znikaj┬▒. Znawcy broni to widz┬▒. Dlatego do broni nale┬┐y stosowa├Ž tylko i wy┬│┬▒cznie naturalne barwniki ro┬Âlinne lub zwierz├¬ce, lub kopalne nap brunat kasselski.
Na dalekiej p├│┬│nocy na kra├▒cach Szwecji i Finlandii ro┬Ânie pewien krzew, po jego ┬Âci├¬ciu ┬Âcina si├¬ no┬┐em kor├¬, myje i suszy, nast├¬pnie rozpuszcza w czystym spirytusie, tym roztworem naciera si├¬ po bejcowan┬▒ osad├¬, powoduje to uwydatnienie wszystkich s┬│oj├│w, zwi├¬kszenie kontrastu pomi├¬dzy jasnymi i ciemnymi w┬│├│knami, dodatkowo powstaj┬▒ poprzeczne pr┬▒┬┐ki podobne do tygrysiego futra ich odcie├▒ b├¬dzie zale┬┐a┬│ pod jakim k┬▒tem patrzymy na kolb├¬, ko├▒cowy efekt zachwyci znawc├¬ i zadziwi nawet ma┬│o wymagaj┬▒cego my┬Âliwego.
Istnieje kilka metod ostatecznego wyko├▒czenia osady w ostatnich latach rozpowszechni┬│a si├¬ metoda na kolby tzw. olejowe polega na nas┬▒czeniu lub wtarciu odpowiednio spreparowanego oleju lnianego kt├│ry mo┬┐e by├Ž odpowiednio barwiony, jest to metoda najprostsza i wiele fabryk broni powszechnie j┬▒ stosuje by obni┬┐y├Ž koszty produkcji. Osady olejowe s┬▒ dobre pod warunkiem ┬┐e kolba wci┬▒gnie odpowiedni┬▒ ilo┬Â├Ž oleju a na koniec zostanie wtarty odpowiednio barwiony gor┬▒cy wosk kt├│ry dodatkowo uszczelnia powierzchni├¬. Do wad nale┬┐y ┬┐e nie ma bezpo┬Âredniej warstwy ochronnej.

W Ameryce P├│┬│nocnej wiele firm mi├¬dzy innymi Remington stosuje odpowiednio spreparowany olej lniany z dodatkiem utwardzacza, sk┬│ad utwardzacza trzymany jest od ponad 100 lat w ┬Âcis┬│ej tajemnicy, uzyskana t┬▒ metod┬▒ naturalna pow┬│oka jest bardzo trwa┬│a i skutecznie zabezpiecza osad├¬ przed wp┬│ywem czynnik├│w zewn├¬trznych.
W taniej broni producenci lub czasami niektórzy amatorzy kolby lakieruj±, jest to najgorsza metoda wykoñczenia, na dodatek u¿ywaj± lakierów chemoutwardzalnych, w przypadku ponownej renowacji jego ca³kowite usuniêcie jest utrudnione. Kolba lakierowana ma powa¿n± wadê, w zimie gdy jest namarzniêta i uchwycimy j± go³± rêk± jest lodowato zimna oraz nieprzyjemna w dotyku.
Najlepsz┬▒ i najpi├¬kniejsz┬▒ metod┬▒ wyko├▒czenia osady jest politura. Jest to rozpuszczony w czystym spirytusie szelak plus r├│┬┐ne dodatki. Politura dobrze uwydatnia i podkre┬Âla faktur├¬ drewna, jest przejrzysta i twarda, odporna na ┬Âcieranie, posiada odpowiedni┬▒ elastyczno┬Â├Ž i nie odpryskuje. Obecnie wielu rzemie┬Âlnik├│w nie stosuje tej metody bo jest trudna i skomplikowana, jak na dzisiejsze czasy bardzo pracoch┬│onna, gdy┬┐ w┬│a┬Âciwa warstewka politury wymaga co najmniej po┬│o┬┐enia w zale┬┐no┬Âci od ┬┐┬▒danego efektu od 20 do 50 warstw politury i ┬┐mudnego zacierania por├│w.
Politury u┬┐ywa jeszcze grupa rusznikarzy z tzw, „starej gwardii”
Do wielkich zalet kolb politurowanych nale┬┐y to ┬┐e s┬▒ ciep┬│e w zimie i przyjemne w dotyku w ka┬┐dych warunkach. Osada barwiona naturalnymi barwnikami i politurowana przez d┬│ugie lata zachowuje sw├│j blask i naturalny rysunek s┬│oja.
O trwa┬│o┬Âci i jako┬Âci politury mo┬┐e ┬Âwiadczy├Ž fakt ┬┐e przez dziesi┬▒tki lat u┬┐ywana by┬│a powszechnie do lakierowania uzwoje├▒ w silnikach elektrycznych. Niestety, coraz rzadziej spotyka si├¬ kolby z politurowan┬▒ powierzchni┬▒, i zatartymi porami, w dobie powszechnego obni┬┐ania koszt├│w produkcji i zwi├¬kszenia produkcji kolby tylko si├¬ zabarwia przez zanurzenie w odpowiednim roztworze.
Obecnie jedynie mo┬┐emy ubolewa├Ž ┬┐e ta metoda staje si├¬ powoli …standardem.Zdj├¬cie nr 1 przedstawia osad├¬, kt├│r┬▒ kiedy┬ barwiono syntetyczn┬▒ bejc┬▒ i polakierowanoZdj├¬cie nr 2 pokazuje t┬▒ sam┬▒ osad├¬ po renowacji barwion┬▒ naturalnym ro┬Âlinnym barwnikiem i po┬│o┬┐on┬▒ politur┬▒ wed┬│ug 100 letniej receptury.Zdjêcie nr 3, osada w drylingu bejcowana naturaln± bejc± i po³o¿ona politura, równie¿ wed³ug 100 letniej receptury.

Kolby politurowane posiadaj± piêkny jedwabisty pó³ po³ysk, niezwyk³y i niepowtarzalny urok, s± po prostu ...najpiêkniejsze.


Waldemar Laskowski
zdjêcia autor

 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 5
G│osˇw: 6


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 0 komentarze
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.10 sekund
Google+