Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykLunety i montaze
Wys│ano dnia 01-02-2010 o godz. 08:38:08 przez - admin

Artykuly
Ostatnie lata to wielka popularno┬Â├Ž witryn internetowych i poradnik├│w na ich stronach. Po okresie fascynacji internetem przychodz┬▒ te┬┐ chwile refleksji.
Na witrynach dotycz┬▒cych zagadnie├▒ zwi┬▒zanych z ┬│owiectwem i broni┬▒ coraz cz├¬┬Âciej s┬▒ zach├¬ty typu,... zr├│b to sam, napraw sobie bro├▒, nie id┬╝ do fachowca naprawa jest przecie┬┐ prosta po co wydawa├Ž pieni┬▒dze, sam podpi┬│uj spust, oksyduj lufy, sam za┬│├│┬┐ lunet├¬, przyk┬│ady dalej mo┬┐na mno┬┐y├Ž.

Niestety jest i druga strona medalu tego zagadnienia, coraz cz├¬┬Âciej do rusznikarzy trafia bro├▒ prawie wyko├▒czona przez domoros┬│ych rusznikarzy stosuj┬▒cych porady z r├│┬┐nych witryn internetowych, w wielu przypadkach bro├▒ ma tak podpi┬│owane zaczepy spustowe ┬┐e prawie sama strzela, ┬┐e po amatorskim oksydowaniu powierzchnia jest mocna skorodowana wskutek niew┬│a┬Âciwej technologi, lub obejmy monta┬┐u s┬▒ tak mocno przyklejone ┬┐e nie spos├│b oderwa├Ž je od lunety, albo obejmy s┬▒ niew┬│a┬Âciwie ustawione wzgl├¬dem siebie i nawet na markowych lunetach zostaj┬▒ wgi├¬cia tubusa powy┬┐ej 0.5mm itd. Jeszcze gorzej jest gdy amatorzy rusznikarze nawiercaj┬▒ czo┬│o lufy wiertark┬▒, / i takie przypadki si├¬ zdarzaj┬▒ / w 99% wiert┬│o na wskutek niesymetrycznego zarysu otworu zostaje wci┬▒gni├¬te do ┬Ârodka na kilka centymetr├│w uszkadzaj┬▒c luf├¬, na skierowane pytanie do w┬│a┬Âciciela dlaczego tak zrobi┬│, pada prosta i szczera odpowied┬╝... pisze w internecie.


Najwi├¬cej jest jednak internetowych porad jak samemu zamontowa├Ž lunet├¬ i monta┬┐.
W rezultacie tych porad coraz wi├¬cej jest w┬│a┬Ânie poprawek po amatorach rusznikarzach w zakresie monta┬┐y lunet.
Natomiast z punktu widzenia autora tego tekstu oby tych poprawek by³o jak najwiêcej.
W┬│a┬Âciwie osadzenie lunety w fabrycznym monta┬┐u wydaje si├¬ niezwykle proste, niestety ten prosty zabieg ma sporo pu┬│apek technicznych.

Coraz wi├¬cej my┬Âliwych i strzelc├│w pragnie uzyska├Ž jak najlepsze skupienie, coraz bardziej popularne staj┬▒ si├¬ strzelania d┬│ugodystansowe od 300 metr├│w w g├│r├¬ nawet do 1000m na polskich zawodach Long Shoot.
Wymagania techniczne odno┬Ânie lunet i monta┬┐y musz┬▒ by├Ž postawione na najwy┬┐szym poziomie. Nawet przeci├¬tny my┬Âliwy oczekuje skupienia ze swojej broni nie wi├¬cej ni┬┐ 3cm na 100m, przy takich wymaganiach luneta i monta┬┐ musz┬▒ by├Ž dopracowane na ostatni guzik.

Ka┬┐da bro├▒ w w procesie produkcji wykonywana jest w pewnej tolerancji wymiarowej, mimo najlepszych i super dok┬│adnych maszyn, b┬│┬▒d zawsze b├¬dzie wyst├¬powa├Ž, w niekt├│rych przypadkach odchylenia wymiarowe w jedn┬▒ stron├¬ mog┬▒ si├¬ zsumowa├Ž.

Niech wyst┬▒pi b┬│┬▒d w nacinaniu gwintu na lufie, w celu jej wkr├¬cenia do komory zamkowej, niech wyst┬▒pi b┬│┬▒d przy wykonaniu gwintu w komorze zamkowej, niech wyst┬▒pi b┬│┬▒d przy wierceniu otwor├│w w komorze zamkowej pod monta┬┐ lunety, niech wyst┬▒pi┬▒ b┬│├¬dy przy obr├│bce monta┬┐u, nast├¬pnie powstaj┬▒ b┬│├¬dy przy niesymetrycznym wykonaniu obejm, itd. a wi├¬c wyst├¬puje mo┬┐liwo┬Â├Ž powstania sporych odchy┬│ek wymiarowych i w rezultacie znacznym odchyleniem osi lufy od osi optycznej lunety.
Wi├¬kszo┬Â├Ž wsp├│┬│czesnych lunet ma tubusy wykonane z twardego aluminium, czarna pow┬│oka uzyskiwana jest w specjalnych procesach chemicznych i elektrolitycznych, uzyskana powierzchnia jest twarda i lekko matowa /satynowa/ na wskutek tych zabieg├│w powierzchnia lunety jest ┬Âliska dlatego musi by├Ž skutecznie zablokowana w obejmach monta┬┐owych.
Wi├¬c powstaje pytanie klei├Ž lunet├¬ w obejmach czy nie klei├Ž.
Zasad┬▒ rusznikarsk┬▒ powinno by├Ž aby obie obejmy monta┬┐u by┬│y wzajemnie do siebie wsp├│┬│osiowe, w przypadku instalowania fabrycznego monta┬┐u zachowanie tego warunku nie zawsze jest mo┬┐liwe, chyba ┬┐e przypadek, a odchy┬│ki wymiarowe tak si├¬ ustawi┬▒ ┬┐e luneta b├¬dzie idealnie wyzerowana.

Producent monta┬┐y ustawia obejmy osiowo do siebie, w praktyce o┬ optyczna w ka┬┐dej lunecie jest w innym miejscu w stosunku do lufy dodatkowo tubus lunety nie mo┬┐e by├Ž r├│wnoleg┬│y do osi lufy jak r├│wnie┬┐ wskutek r├│┬┐nicy tolerancji osadzenia lufy w komorze zamkowej, obejmy...... nie mog┬▒ by├Ž na jednej wysoko┬Âci, dok┬│adnie m├│wi┬▒c musz┬▒ mie├Ž r├│┬┐n┬▒ wysoko┬Â├Ž od podstawy, tak wi├¬c luneta w obejmach powinna by├Ž pochylona pod minimalnym k┬▒tem, w rzeczywisto┬Âci r├│┬┐nice si├¬gaj┬▒ ┬Ârednio do 0.5mm w niekt├│rych przypadkach i wi├¬cej.
Nie wsp├│┬│osiowo┬Â├Ž obejm wyst├¬puje tylko wtedy gdy monta┬┐ i dok┬│adnie wyzerowana luneta jest wst├¬pnie zamontowana na danej broni, wtedy nale┬┐y je wzajemnie dopasowa├Ž.
Producenci monta┬┐y dok┬│adaj┬▒ wszelkich stara├▒ by zrobi├Ž jak najdok┬│adniej, brak wsp├│┬│osiowo┬Âci nie jest win┬▒ producenta monta┬┐y.

Drug┬▒ spraw┬▒ jest ┬┐e wi├¬kszo┬Â├Ž wsp├│┬│czesnych monta┬┐y ma naddatek w g├│r├¬ tak aby rusznikarz m├│g┬│ dok┬│adnie wyzerowa├Ž lunet├¬.
Gdy luneta jest w obejmach, r├│┬┐nica 0.5mm do 1mm w pochyleniu obejm jest niezauwa┬┐alna.
Po za┬│o┬┐eniu monta┬┐u na komor├¬ zamkow┬▒ i skr├¬ceniu g├│rnych cz├¬┬Âci obejm powstaj┬▒ znaczne napr├¬┬┐enia gdy┬┐ tubus lunety nie przylega ca┬│┬▒ swoj┬▒ powierzchnia do obejm a tylko jej cz├¬┬Âci┬▒, tak powsta┬│e napr├¬┬┐enia s┬▒ niewidoczne go┬│ym okiem.

Jak wynika z wieloletnich do┬Âwiadcze├▒ po skr├¬ceniu takiego monta┬┐u i przystrzelaniu z pozoru wszystko jest w porz┬▒dku, w┬│a┬Âciciel zadowolony jest ze swojej pracy i uzyskanego na strzelnicy wyniku, a tak┬┐e pierwszych sukces├│w ┬│owieckich, jednak po pewnym czasie zaczynaj┬▒ pojawia├Ž si├¬ pierwsze pud┬│a, najpierw sporadycznie p├│┬╝niej coraz cz├¬┬Âciej, wi├¬c ponowny pobyt na strzelnicy i przystrzelanie, korekcja nastaw lunety i dokr├¬canie ┬Ârubek, przez pewien czas jest dobrze, jednak po pewnym czasie znowu zaczynaj┬▒ pojawia├Ž si├¬ pierwsze pud┬│a, sytuacja powtarza si├¬.
Niewidoczne napr├¬┬┐enia daj┬▒ o sobie zna├Ž, luneta w obejmach pod wp┬│ywem strza┬│├│w zaczyna minimalnie zmienia├Ž swoje po┬│o┬┐enie.
Na wskutek r├│┬┐nicy kurczliwo┬Âci materia┬│u lunety i monta┬┐u wyst├¬puj┬▒ce napr├¬┬┐enia najszybciej daj┬▒ o sobie zna├Ž przy ujemnych temperaturach.
Przyjmuje siê ¿e ruch lunety o 0.1mm powoduje przesuniêcie punktu trafienia oko³o 10 do 12cm na 100metrów

Taka sytuacja nie przeszkadza lubi┬▒cym cz├¬sto strzela├Ž a pobyt na strzelnicy jest dla nich przyjemno┬Âci┬▒, inni aby skorygowa├Ž lunet├¬ wykorzystuj┬▒ coroczne obowi┬▒zkowe przystrzeliwania.
Cz├¬sto o niestabilny rozrzut obwinia si├¬ lunet├¬ i bro├▒, w pierwszym odruchu jest wymiana lunety a nawet kilku, p├│┬╝niej broni w ten spos├│b up┬│ywa kilka lat Wielu strzelc├│w nie przypuszcza ┬┐e przyczyn┬▒ zwi├¬kszonego rozrzutu mog┬▒ by├Ž ┬╝le.... spasowane obejmy.
Najlepszym rozwi┬▒zaniem tego problemu jest spasowanie obejm lub zastosowanie monta┬┐u o nazwie Opitilock, kt├│ry w obejmach ma kuliste wk┬│adki umo┬┐liwiaj┬▒ce w┬│a┬Âciwe u┬│o┬┐enie lunety.

Stara rusznikarska zasada m├│wi,.. obejmy musz┬▒ by├Ž tak spasowane aby przylega┬│y ca┬│┬▒ swoj┬▒ powierzchni┬▒ do tubusa lunety, przy w┬│a┬Âciwym spasowaniu nie wyst├¬puje potrzeba klejenia, a luneta przez lata nie ma prawa zmienia├Ž swojego po┬│o┬┐enia nawet przy najsilniejszych kalibrach.

Na poparcie powy┬┐szego tekstu prezentuj├¬ kilka zdj├¬├Ž, pierwsze zdj├¬cie przedstawia fabryczny monta┬┐, wyra┬╝nie wida├Ž ┬Âlad narz├¬dzia skrawaj┬▒cego i warstw├¬ wybranego materia┬│u.
W pierwszej obejmie krawêd¼ zosta³a tylko zaznaczona natomiast w drugiej zebrane jest oko³o 0.3mm, po ca³kowitym rozwierceniu obejm z niektórych fragmentów obejm zdjêto 0.7 do 0.8mm materia³u.
W tym przypadku amatorskie za³o¿enie lunety spowoduje powstanie znacznych naprê¿eñ, a ruchy lunety w obejmach i zwiêkszony rozrzut jest tylko kwesti± czasu
A przecie┬┐ tysi┬▒ce my┬Âliwych i strzelc├│w sportowych kupuje fabryczne monta┬┐e samodzielnie zak┬│ada lunety i skr├¬ca bez jakiegokolwiek dopasowania.Zdj├¬cie Nr 1 przedstawia monta┬┐ i wst├¬pn┬▒ faz├¬ wzajemnego pasowania obejm, wida├Ž wyra┬╝nie ┬┐e w tylnej obejmie powierzchnia przylegania jest bardzo ma┬│aZdjêcie Nr 2 obejmy ju¿ bardziej dopasowane.Fot 3 monta┬┐ na sztucer przedstawia pierwsz┬▒ obejm├¬, i jej doln┬▒ cz├¬┬Â├ŽFot 4 g├│rna cz├¬┬Â├Ž tej obejmy, wida├Ž jak du┬┐e jest niedopasowanie w jednej tylko obejmie.

Praktyka potwierdza ┬┐e lunety w obejmach si├¬ przesuwaj┬▒, dlatego popularne sta┬│o si├¬ klejenie lunet, a dlaczego si├¬ przesuwaj┬▒ , poniewa┬┐ brak im wsp├│┬│osiowo┬Âci.

Nie wyosiowane obejmy monta┬┐u po skr├¬ceniu wgniot┬▒ si├¬ si├¬ w aluminiowy tubus lunety, a powsta┬│e napr├¬┬┐enia spowoduj┬▒ wcze┬Âniej czy p├│┬╝niej powoduj┬▒ zwi├¬kszony i nieprzewidywalny rozrzut pocisk├│w.
Temat rozwiercania obejm budzi w konserwatywnym ┬Ârodowisku my┬Âliwych r├│┬┐ne dyskusje, jak zwykle za i przeciw,... przez 30 lat tak by┬│o wi├¬c po co zmienia├Ž, tutaj nale┬┐y napisa├Ž... post├¬pu technicznego zatrzyma├Ž nie mo┬┐na.
Dwadzie┬Âcia lat temu powszechne by┬│y lunety CZJ z szyn┬▒ wi├¬c problem osiowo┬Âci obejm nie wyst├¬powa┬│ poniewa┬┐ luneta mog┬│a by├Ž ustawiona pod k┬▒tem w osi g├│ra d├│┬│ a regulacja by┬│a przez przesuni├¬cie krzy┬┐a w polu widzenia lunety, natomiast w celu skorygowania lewo prawo przesuwana by┬│a ca┬│a luneta.

Po drugie rozwiercanie obejm nie jest wbrew pozorom proste, poch┬│ania sporo czasu, wi├¬c koszt zamontowania lunety z rozwierceniem obejm jest nieco wi├¬kszy, daje jednak pewno┬Â├Ž ┬┐e luneta nawet po kilku latach nie b├¬dzie mia┬│a ruchu w obejmach, a skupienie przez lata pozostanie na jednakowym poziomie.

Miêdzy innymi dlatego ustawodawca wprowadzi³ coroczne obowi±zkowe przystrzeliwania aby tego typu wady lunet i monta¿y by³y korygowane.
Na zako├▒czenie warto napisa├Ž jak wielk┬▒ przyjemno┬Âci┬▒ jest posiadanie broni do kt├│rej ma si├¬ bezgraniczne zaufanie kt├│ra w ka┬┐dych warunkach jest pewna i nie zawiedzie.


 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 4.55
G│osˇw: 29


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 0 komentarze
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund
Google+