Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykGenialny Mauser
Wys│ano dnia 22-07-2014 o godz. 10:20:24 przez - admin

Artykuly
Paul Mauser projektuj┬▒c sw├│j karabin nie przypuszcza┬│ ┬┐e jego konstrukcja b├¬dzie znana na ca┬│ym ┬Âwiecie i ponadczasowa, przetrwa┬│a ju┬┐ ponad 100 lat i jak na razie ma si├¬ dobrze.

Bro├▒ systemu Mausera zosta┬│a wyprodukowana w milionach egzemplarzy, w wersji oryginalnej lub niewiele zmodyfikowanej. Mo┬┐na zada├Ž pytanie czy istnieje wsp├│┬│cze┬Ânie maszyna lub urz┬▒dzenie technicznie kt├│re niezmienione funkcjonuje przez 100 lat. Por├│wnuj┬▒c konstrukcje Mausera do rozwoju i ewolucji samochodu bro├▒ systemu Mausera mog┬│aby wyda├Ž si├¬ obecnie jako ma┬│o przydatna i archaiczna, niestety jak wykazuje praktyka tak nie jest. Sprawdzi┬│ si├¬ w dwu wojnach i mo┬┐na przypuszcza├Ž ┬┐e ten system lub jego niewielkie modyfikacje b├¬d┬▒ jeszcze d┬│ugo s┬│u┬┐y├Ž my┬Âliwym.

Bêd±c w Londynie w firmie Purdey & Son zapyta³em oprowadzaj±cego mnie pracownika dlaczego do budowy swoich sztucerów niezmiennie u¿ywaj± systemu Mausera, odpowied¼ by³a krótka i jednoznaczna.....


Po co zmienia├Ž co┬ co jest dobre.

Niekt├│re rozwi┬▒zania Mausera s┬▒ tak znakomite ┬┐e zosta┬│y przyj├¬te przez wi├¬kszo┬Â├Ž ┬Âwiatowych firm wytwarzaj┬▒cych bro├▒ jako standard.

Komora zamkowa oraz sam zamek to konstrukcja wr├¬cz genialna. Zamek mimo pozornie prostej budowy spe┬│nia kilka bardzo wa┬┐nych funkcji. Od niego zale┬┐y celno┬Â├Ž, niezawodno┬Â├Ž broni oraz bezpiecze├▒stwo strzelca.

Niezawodne zabezpieczenia

Jednym z podstawowych zabezpiecze├▒ jest zabezpieczenie na wypadek niedomkni├¬cia zamka przedwczesnego strza┬│u. Mauser zastosowa┬│ uko┬Ân┬▒ p┬│aszczyzn├¬ w tylnej cz├¬┬Âci trzonu zamkowego tzw. ze┬Âlizg.
Ma ona potr├│jne zadanie.
Po pierwsze, chroni przed przypadkowym strza┬│em w razie niedomkni├¬cia zamka, a po drugie zabezpiecza zamek przed otwarciem tu┬┐ po strzale, tym samym uniemo┬┐liwia ponowne napi├¬cie iglicy. Gdy zamek nie jest do ko├▒ca zamkni├¬ty, uko┬Âna p┬│aszczyzna uniemo┬┐liwia wysuni├¬cie iglicy na w┬│a┬Âciw┬▒ g┬│├¬boko┬Â├Ž, w wyniku czego oddanie strza┬│u jest niemo┬┐liwe. Natomiast po strzale, mocna spr├¬┬┐yna pcha iglic├¬ do przodu kt├│ra naciska na uko┬Âny ze┬Âlizg zamka i uniemo┬┐liwia tym samym samoczynne otwarcie i odryglowanie.

Trzeci┬▒ funkcj┬▒ ze┬Âlizgu jest napinanie iglicy w momencie otwierania zamka. To rozwi┬▒zanie znalaz┬│o zastosowanie w wi├¬kszo┬Âci wsp├│┬│cze┬Ânie produkowanych repetier├│w, czyni to bro├▒ szybko gotow┬▒ do oddania nast├¬pnego strza┬│u.

Kolejnym genialnym rozwi┬▒zaniem Mausera jest zabezpieczenie w przypadku przebicia sp┬│onki, w postaci otwor├│w w trzonie zamkowym. W momencie przebicia sp┬│onki- gdy ┬│uska i sp┬│onka s┬▒ szczelnie dociskane do czo┬│a zamka, gor┬▒ce gazy pod du┬┐ym ci┬Ânieniem przesuwaj┬▒ si├¬ wzd┬│u┬┐ iglicy i uchodz┬▒ przez boczne otwory w zamku. Wielko┬Â├Ž otwor├│w musi by├Ž tak obliczona aby nast┬▒pi┬│ spadek ci┬Ânienia i nie dosz┬│o do odrzucenia iglicy do ty┬│u i jej ponownego napi├¬cia. Ten system obowi┬▒zuje do dzisiaj w ka┬┐dej broni.

Nast├¬pnym rozwi┬▒zaniem genialnego Mausera jest zabezpieczenie na wypadek p├¬kni├¬cia ┬│uski, w czasie strza┬│u uchodz┬▒ce przez szczelin├¬ ┬│uski gor┬▒ce gazy przemieszczaj┬▒ pod du┬┐ym ci┬Ânieniem si├¬ do ty┬│u wzd┬│u┬┐ zamka, i tu na ich drodze znajduje si├¬ poprzeczna p┬│aszczyzna, kt├│rej zadaniem jest odchylenie ich na boki, tak aby nie uderzy┬│y strzelca w twarz i oko. To rozwi┬▒zanie funkcjonuje praktycznie w 95% wsp├│┬│cze┬Ânie produkowanej broni.
  
Innym bardzo dobrym rozwi┬▒zaniem Mausera jest bezpiecznik chroni┬▒cy przed przypadkowym strza┬│em kt├│ry bezpo┬Ârednio blokuje iglic├¬.  
Umieszczony jest w tylnej cz├¬┬Âci zamka w tzw. ┬│┬▒czniku co czyni konstrukcje zwart┬▒ i ma┬│o wra┬┐liw┬▒ na uszkodzenia. Bezpiecznik mo┬┐e jest troch├¬ niewygodny w u┬┐yciu ale stanowi najlepsze i najpewniejsze zabezpieczenie w przypadku upadku broni nawet z kilkumetrowej wysoko┬Âci. 
Kolejnym i chyba najbardziej genialnym pomys┬│em Mausera kt├│re zastosowa┬│ w swoim K 98 jest po┬│┬▒czenie systemu zamkowego do ┬│o┬┐a za pomoc┬▒ dwu ┬Ârub umieszczonych w jednej p┬│aszczy┬╝nie to rozwi┬▒zanie ma zastosowanie poza nielicznymi wyj┬▒tkami jest w 100% procentach wsp├│┬│cze┬Ânie produkowanej broni.
System Mausera jest pewny i niezawodny mimo swoich 100 lat. W ostatnich 20 latach powsta┬│y inne konstrukcje, firmy prze┬Âcigaj┬▒ si├¬ w nowo┬Âciach, tylko po to aby w katalogach by┬│o napisane s┬│owo...nowe.  
Nie┬┐yj┬▒cy ju┬┐ ksi┬▒┬┐├¬ Eustachy Sapieha kt├│ry prowadzi┬│ biuro polowa├▒ w Keni, w swojej ksi┬▒┬┐ce napisanej wsp├│lnie z Paw┬│em Kardaszem '”Polowania w Afryce Wschodniej i Po┬│udniowej” na stronie 62 pisze tak.....Ale wa┬┐niejszy ni┬┐ kraj pochodzenia jest system zamka. Najlepiej sprawdza si├¬ najpierwotniejszy – wi├¬c najprostszy – system Mausera.
Dlatego te┬┐ czasami przy wyborze nowej broni warto wzi┬▒├Ž pod uwag├¬ napisane wy┬┐ej zdanie.


Zdj├¬cie Nr 1 Wsp├│┬│czesny zamek karabinu strzelca wyborowego Accuracy International w kt├│rym zastosowano ze┬Âlizg, poprzeczn┬▒ p┬│aszczyzn├¬ odchylaj┬▒c┬▒ gazy na wypadek p├¬kni├¬cia ┬│uski, bezpiecznik blokuj┬▒cy bezpo┬Ârednio iglic├¬ umieszczony w ┬│┬▒czniku, oraz napinanie iglicy poprzez ze┬Âlizg w momencie otwierania zamka. A tak┬┐e otworki w g├│rnej i dolnej cz├¬┬Âci trzonu zamkowego na wypadek przebicia sp┬│onki
To wszystko jest pomys┬│em genialnego Mausera tylko w ..innej obudowie.
Accuracy International jest produkcji angielskiej, wi├¬c chyba wzi├¬li sobie do serca,....po co zmienia├Ž co┬ co jest dobre.


Zdj├¬cie Nr 2 wsp├│┬│czesny sztucer Hova 1500 system zamkowy i magazynek mocowany do osady wed┬│ug patentu Mausera za pomoc┬▒ dwu ┬Ârub.


Zdjêcie Nr 3 poprzeczna p³aszczyzna w zamku Mausera i wspó³czesnej broni Savage

Tekst i zdjêcia Waldemar Laskowski

 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 5
G│osˇw: 1


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 0 komentarze
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund
Google+