Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamuflaż kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie montaży
· Wiatrówki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech użytkowych

Broń precyzyjna:
· Broń mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

Nowość:
· Wyważanie broni śrutowej

FIRMA
· Strona główna
· Artykuły
· Historia firmy
· Rozwój firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkówka

Ciekawe spotkania
· Galeria Zdjęć
· Kadra dowódcza WP
· Michaił Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myśliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykWibracje lufy - Czesc 1
Wysłano dnia 31-01-2006 o godz. 16:53:32 przez - admin

Artykuly
Z chwilą powstania broni palnej zaczęto dokonywać pierwszych i jeszcze wtedy mało dokładnych prób zmierzenia wszystkich parametrów i zjawisk ówczesnej broni.
Dokładne zbadanie strzału kulowego było trudnym przedsięwzięciem i dopiero dzięki dużemu postępowi technicznemu zawdzięczamy pomiary i dokładny opis tego zjawiska. Praktycznie wszystko zostało zmierzone i opisane jeszcze przed II wojną, mimo że w tym czasie nie stosowano elektroniki i komputerów dokładność ówczesnych pomiarów i obliczeń konstruktorów była wystarczająco duża by mogły powstać setki różnych typów broni. Warto zauważyć, że większość konstrukcji powstała jeszcze przed wojną, i została opracowana przez kilku światowych konstruktorów a ich nowatorskie konstrukcje i systemy okazały się ponad czasowe są powielane przez cały świat do dzisiaj. Przykładem jest karabin Mausera, którego system znalazł zastosowanie w broni myśliwskiej i do dzisiaj jest powszechnie stosowany. Nawet tak słynna firma jak Holland & Holland stosuje w swojej broni komorę i zamek Mausera w wersji mało różniącej się od oryginału sprzed stu lat. Zjawisko ruchu lufy w czasie strzału i jaki to ma wpływ na skupienie pocisków było znane od dawna konstruktorom takim jak Maroszek czy Piotr Wilniewczyc Nie ulega wątpliwości, że rozwój nauki i powszechne zastosowanie elektroniki umożliwia poznanie z dużo większą dokładnością wszystkich zjawisk związanych ze strzałem. Przedstawiam teorię wibracji lufy w czasie strzału, na podstawie własnych długoletnich obserwacji i doświadczeń.Strzał kulowy składa się z kilku faz, które umownie podzielono na trzy części, balistykę wewnętrzną zajmującą się zagadnieniem wszystkich zjawisk od momentu zapłonu do chwili opuszczenia pocisku, balistykę zewnętrzną, czyli torem lotu pocisku po jego wyjściu z lufy i wszystkim zjawiskom towarzyszącym i balistykę końcową omawiającą działanie pocisku po trafieniu w cel.


W chwili, kiedy następuje strzał z broni ręcznej długiej strzelec słyszy huk rozprężających się gazów opuszczających lufę i czuje pchnięcie stopki kolby w ramię. Ale zanim pocisk opuści lufę występują jeszcze inne zjawiska i są to drgania i odchylenia samej lufy. Lufa sztucera myśliwskiego osadzona jest w komorze zamkowej w sposób stały i sztywny. W mechanice ten sposób mocowania nazywamy belką jednostronnie utwierdzoną o zmiennym przekroju. W czasie strzału lufa dostaje wibracji i wibruje tak jak kamerton o określonej częstotliwości. Kamerton zaczyna drgać, gdy uderzymy go małym młoteczkiem, a lufa dostaje drgań i wibracji pod wpływem gwałtownego zapłonu ładunku prochowego i przesuwania się pocisku przez lufę. Wielkość wibracji zależy od kilku czynników, mocy ładunku prochowego, typu pocisku, grubości lufy i jej długości. Lufa krótka i gruba wibruje mniej i jej odchylenia są mniejsze niż w długiej i cienkiej. Producent i rusznikarz oblicza w taki sposób, aby był optymalny dobór wszystkich parametrów, żeby broń była celna, poręczna i niezbyt ciężka. W broni myśliwskiej nie ma potrzeby stosowania bardzo grubych i ciężkich luf, przyjmuje się, że rozrzut 30-50mm na 100metrów jest wystarczający. A po drugie część myśliwych bardziej ceni piękno broni ciesząc jej finezyjnym i pięknym grawerunkiem, ładną kolbą niż jej super celność. W broni przeznaczonej na safari główny nacisk kładzie się na niezawodność a nie na wysoką celność, inaczej jest w broni sportowej i snajperskiej gdzie precyzja strzału jest najbardziej pożądana. W broni tej producenci stosują lufy grube i ciężkie dodatkowo żłobkowane w celu uzyskania większej sztywności w czasie strzału, a co za tym idzie to bardzo celne strzelanie z różnej amunicji. Broń może mieć najlepsze skupienie tylko przy jednym typie amunicji i pocisku. W związku z tym, że myśliwi i strzelcy sportowi używają różnej amunicji producent lub rusznikarz oblicza lufę w taki sposób by dany sztucer strzelał średnio dobrze z każdej amunicji. Opiszę teraz drgania, które występują w sztucerach i broni sportowej o pojedynczej lufie.

W czasie strzału i przejścia pocisku przez lufę dostaje ona drgań falowych i skrętnych. Tuż po zapłonie ładunku prochowego pocisk przesuwa się przez lufę z pewnym oporem, który zależy od kąta pochylenia gwintu, czyli skoku i mniejszej średnicy lufy od pocisku. Nabierając ruchu obrotowego i obracając się przekazuje część swojej energii lufie, która zaczyna się skręcać i obracać. Koniec lufy w tym momencie może zakreślić koło lub elipsę, a wielkość tego ruchu jest różna z moich pomiarów wynika, że dla standardowej broni w kalibrze 3006 może to być wielkość od 20 do 60cm w skrajnych przypadkach na 100 metrów. Jak widać im lufa grubsza to odkształcenia są mniejsze i broń będzie miała dużo lepsze skupienie a na dodatek będzie wymagała mniej precyzyjnego ustalenia długości i może strzelać średnio dobrze z każdej amunicji. Z punktu widzenia najlepszego wykorzystania zjawiska ruchu obrotowego i najkorzystniejszego wykorzystania energii ładunku prochowego to pocisk musi opuścić lufę, gdy jest ona od odgięta w górę. Jeżeli pocisk opuszcza lufę zawsze w tym samym momencie ruchu obrotowego to broń ma dobre skupienie. Skrętny, czyli obrotowy ruch lufy ma mniejszy wpływ na skupienie pocisków i nazywam go ruchem wtórnym. Bardzo często w czasie przystrzeliwania broni zmieniamy amunicję i po oddaniu kontrolnego strzału do tarczy okazuje się, że pocisk nie tylko zmienił swoje położenie w płaszczyźnie pionowej w stosunku do poprzedniej amunicji, ale także poszedł w bok. Dzieje się to dlatego, że znacznie zmieniła się moc ładunku prochowego, uległa zmianie też energia jaką pobrała lufa a przez to zmieniła swoją częstotliwość, czyli koniec lufy zakreśla o innej średnicy koło lub elipsę a pocisk opuszcza lufę w innym miejscu. Czyli drugą istotną sprawą jest jakość amunicji, to właśnie amunicja musi mieć zawsze jednakową prędkość lub różnice powinny być jak najmniejsze, pobudzi to lufę zawsze za każdym razem do jednakowego i stałego rezonansu, wtedy pocisk będzie opuszczał lufę zawsze w jednakowym momencie. Jeżeli lufa jest w dobrej kondycji i zależy nam na wysokiej celności broń trzeba przystrzelać różną amunicją i wybrać taką, która daje najlepsze skupienie, jeżeli ten rozrzut jest jeszcze za duży należy lufę podstroić. Zabieg ten wymaga dużej precyzji i dlatego strojenie lufy gwintowanej w broni typu sztucer najlepiej powinien dokonać doświadczony rusznikarz.
W czasie strzału należy zwracać szczególną uwagę, aby nie trzymać za lufę ani ją opierać, często producenci broni mocują bączek do paska na lufie i niektórzy strzelcy by poprawić statyczność broni w czasie mierzenia owijają pasek wokół przedramienia jest to poważny błąd, prowadzi to do niecelnych strzałów, ogranicza bowiem swobodny ruch lufy i dlatego w czasie strzału pasek powinien być luźny i swobodny. Niektórzy producenci broni ten sposób mocowania bączka na pasek stosują po to, aby w czasie noszenia na ramieniu koniec lufy nie odchylał się mocno do tyłu.
Na wysoką precyzję strzałów ma wpływ jeszcze wiele innych czynników takich jak zamek, komora nabojowa czy równomierność ścianek łuski, i wszystko to musi być bardzo starannie wykonane oraz utrzymane w wąskich tolerancjach.

Gdy 10 lat temu poznałem szwedzkiego konstruktora broni wojskowej, jednego z dwu konstruktorów myśliwskiego sztucera Carl Gustav 2000 Bertila Johanssona który w czasie wielogodzinnych dyskusji o broni przekonywał mnie do zakupu niezbędnego w mojej pracy profesjonalnego i wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego, do pomiaru prędkości i ciśnienia w dowolnej broni i w dowolnym miejscu na lufie. Po rocznym zastanawianiu się zdecydowałem się na zakup bezpośrednio u producenta, w U.S.A. Kupiłem model 35 Proof / dowód / z drukarką i możliwością pracy polowej. Zastosowany system III Skyscreen czyli 3 detektorów pomiarowych należy do najdokładniejszych na świecie i w otrzymanej ulotce przeczytałem że jest używany przez takie firmy jak Browning, Remington, Winchester, Norma i może dokonywać bardzo dokładnych i wzorcowych pomiarów w zależności od ustawionego programu.

Standartowy pomiar odbywa się, gdy 3 detektory pomiarowe ustawione są w odległości 50cm od siebie a więc dwie skrajne bramki oddalone są od siebie, jeden metr, dokładność pomiaru wynosi wtedy 10cm, ale mogą być także ustawione też w inne odległości co 1metr, 2 metry czy 3 metry ze wzrostem odległości pomiędzy punktami pomiarowymi wzrasta też dokładność pomiaru. Są to jakby dwa urządzenia pomiarowe ze sobą połączone. Gdy pocisk przeleci przez 3 punkty pomiarowe jest wydruk wielu różnych danych między innymi są dwie prędkości, jedna to prędkość na pierwszej bramce pomiarowej a druga na trzeciej bramce odejmując drugą prędkość od pierwszej otrzymujemy różnicę, która mówi nam ile metrów pocisk się spóźnił na odcinku jednego metra. Ta wielkość jest różna i zależy od kilku czynników, od kształtu balistycznego pocisku, wielkości nutacji i ruchu lufy. Otóż, gdy pocisk opuszcza lufę w niewłaściwym momencie i częściowo wysunie się z lufy a punkt parcia pocisku będzie już poza lufą, natomiast pozostała część pocisku tkwi nadal w lufie, która powoduje jego wybicie z nadanego kierunku powodując jego zwiększone kiwnięcia, które mają znaczący wpływ na większe opóźnienie przelotu przez odcinek pomiarowy.. Dokonując pewnego zabiegu możemy na podstawie tego pomiaru stwierdzić czy lufa jest za długa czy za krótka dla danej amunicji a tym samym czy broń osiąga swoje jedyne i najlepsze skupienie. Wykorzystując urządzenie pomiarowe model 35 Proof można dokonać wielu pomiarów i tak nap. jaki wpływ na rozrzut ma kształt balistyczny pocisku gdy oddamy kontrolny strzał do tarczy a w następnym pocisku spiłujemy trochę skośnie sam czubek, to więcej się on spóźni na drodze pomiarowej i druga przestrzelina będzie oddalona od pierwszej znacznie więcej niż się tego spodziewamy. Dodatkowo urządzenie oblicza tzw. standardową dewiację

Przez prawie 20 lat pracy przy broni i doświadczeń z bronią gwintowaną myśliwską lub sportową wykonałem samodzielnie własnego pomysłu oprzyrządowanie, które umożliwia fotografowanie lufy w czasie strzału. Na zrobionych zdjęciach dokładnie widać, jaki ruch wykonuje koniec lufy. Wykorzystując wiedzę o ruchu lufy możemy dobierać jej długość w sposób najbardziej optymalny do danej amunicji w celu uzyskania najmniejszego rozrzutu pocisków.


[dodane 10 grudnia 2008]
Uwagi co do strojenia lufy...
Wrażenia po usługach...

 
Pokrewne linki
· Więcej o Artykuly
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.78
Głosów: 33


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Założenie konta | 20 komentarze | _SEARCHDIS
Komentarze są własnością ich twórców. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego użytkownika, proszę się zarejestrować

Moncler Pas Cher (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 02-01-2013 o godz. 06:54:36
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
monclerpascherveste [monclerpascherveste.com] Fashion is about a global disposition than climatic cir*****stances. So it really is challenging not to acquire affected by worldwide fashion developments even if Indian winters may perhaps nonetheless be to the milder side in comparison with the West. Subsequent the established rules, blacks plus the greys have been dominating the scene, but considering the fact that trends journey in the pace of sunshine Cheap Beats Studio [cheapsbeatsbydrestudio.com] , Cheap Beats Studio [cheapsbeatsbydrestudio.com] the vivid points have caught the interest of a lot of designers and fashion watchers. Semi-fitted and knee-length leather-based jackets in the brightest of colors is a intelligent way to conquer the chill, confirms designer Nachiket Barve.lancel sac (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 13-01-2013 o godz. 01:36:52
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Tellement de d?Štails sur un sac Gucci vous achet?Š le sac ?  double G fameux logo? Si c"est, est le logo d"un v?Šritable G ? Il est toujours recommand?Š d"?Študier le logo du sac authentique, Alors , sacs lancel 2012 [www.lancel-frances.com] quand vous ??tes confront?Š ?  un faux vous serez absolument certain qu"il est ce qu"il est. Beaucoup de faux sacs Gucci ont graphismes ?Štranges. Les logos doivent ??tre ?  l"int?Šrieur du sac; Les fermetures ?  glissi?¨re et le sac devrait venir avec une carte d"individualit?Š.beatsbydrecheap (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 10-03-2013 o godz. 20:46:44
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
cheap beats by dr dre [www.decawave.com] beats by dre cheap beats by dre headphones [www.decawave.com]shopping beats online (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 13-03-2013 o godz. 09:54:27
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Joblessness Similar to the past cheap oakleys [www.sunglassescheapoakleyusa.com] , The ze glide exactly the identical computer keys format on i phone where the P800, P900, Only a look will quickly realize the raise Computers keys button in the software page system seems like any our warmer tempuratures, beats by dre cheap [www.decawave.com] Yet if used to meet the typical text or just e-The most important relief. Increase To improve income pertaining to your kickstarter web-webpage suggestions cheap prices for beats by dre [www.decawave.com] , cheap beats by dre [www.decawave.com] Inquisitive you would wish to go design.apairofbeats (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 20-03-2013 o godz. 23:58:05
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
The like the sensible own home regarding anticipates the desires and needs guys coping during is probably the best renowned in cinema arenas for many years. Coming from your Tex Avery show The place coming from all today That will debbie, You see beats by dr dre cheap [www.ananova.com] , our own sand throughout the Eureka beats for sale [tmallbeauty.com] , Ingenious house in recreational come with offers to generatte how we live a lot quicker beats for sale [tmallbeauty.com] , More fulfilling or at a minimum unique.best fake watches (Wynik: 1)
przez Jennymccarthy18 dnia 08-08-2013 o godz. 01:06:38
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Why must you inform other sites that you plan to buy a wrist watch best replica watches [graduatepromotions.com] best replica watches [graduatepromotions.com] luxury replica watches [graduatepromotions.com] ? Why do you wish to trust a unusual moreover not needed role? For precisely build dialogues to decide if you have obtained false watches or even?beats by dre cheap (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 21-11-2013 o godz. 07:57:05
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
cheap beats for sale [beonair.com] Excellent well-known testosterone-Cellular the brand new the all new the new htc HD2 then i morning choosing a myriad of dilemmas cheap beats [beonair.com] cheap beats by dre [beonair.com] .coach outlet online (Wynik: 1)
przez safwfk dnia 12-12-2013 o godz. 04:26:13
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Kunden. Diese Angebote sind für den Kunden vorgestellt, um sie sich besser fühlen . Das air jordan 11 space jam [www.spacejam11.org] Aufkommen des Internets hat zu dem Konzept der t?glichen Angebote gegeben und es wird h?ufig von den Kunden
Zugriff auf den Deal mit Ihren Freunden, Verwandten und N?chsten durch alle Social-Networking- Sites zu teilen. Chicago t?glichen Angebote erhalten einen Gutschein jordan 11 bred [www.jordan11bred2014.org] zu Ihnen heraus durch eine
jedes Gesch?ft mit einem Ablaufdatum Tag kommt . Das Angebot ist gültig bis Datum und jordan retro 4 bred [www.kiethmartinson.com] Uhrzeit , die erw?hnt wird. Chicago t?gliche Angebote mit den ?rtlichen H?ndlern zu verhandeln , so dass sie
Feed -back Louis Vuitton Outlet [www.luxurylvoutlet.net] in Ihre Webseite. So , jetzt k?nnen Sie erkennen, wie auf die Bedürfnisse in der Regel durch Ihre Website Louis Vuitton Outlet Store [www.luxurylvoutlet.net] Squidoo Seite und wie Sie Ihr Ger?t w?hrend Social Bookmarking Webpages
normalerweise kommt aus der Interaktion zwischen zwei Personen , Louis Vuitton Outlet Store [www.luxurylvoutlet.net] "media" kommt aus Reiseziel oder Plattform, über die viele sowie " Marketing " kommt von Merchandising-Produkten oder
ausgestellt und per jordan space jams [www.omahavna.com] E-Mail Diese hatten mit den t?glichen Angebote abonniert senden. Chicago t?gliche Angebote machen Ihren Einkauf einfach und bequem . Halten Louis Vuitton Outlet [www.luxurylvoutlet.net] Sie sich mit den AngeboteRe: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez michaelkors dnia 23-12-2013 o godz. 05:20:00
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Last year , total spending of tourists while mainland China reached $ 42 billion , of outbound michael kors [www.michaelkorsoutletchristmas.com] passengers in China has exceeded michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletchristmas.com] the 40 to 7,000,000 . louis vuitton outlet online [www.louisvuittonchristmas2013.com] Who it is to reduce michael kors outlet [www.michaelkorsoutletonlineinc.com] the accommodation , but also louis vuitton handbags [www.louisvuitton-christmas.com] is good , they are louis vuitton purses [www.louisvuitton-lvpurses.com] " specialty " are eager louis vuitton outlet store [www.lvmheshop.com] to buy local gifts and ## Coach Factory Outlet [www.usacoachfactoryoutlet2013.com] buy luxury goods brand that louis vuitton bags [www.mylouisvuittonfashion.com] way

In this year 2009 , michael kors outlet [www.michaelkorsoutletonlineinc.com] the value of Christian Louboutin online [www.outletchristianlouboutin13.com] the apparel louis vuitton outlet [www.louisvuittonoutletyears.com] industry in India is 32,70,000 gucci purses [www.guccioutletpurse.com] ten thousand yen Japanese Yen . It is estimated to grow at 11% around Michael Kors Outlet [www.manpasandonline.com] , that it should reach louis vuitton store [www.2013louisvuittoneshop.com] INR 1,03,20,000 million people by michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletchristmas.com] 2020 .
Related article


Re: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez michaelkors dnia 30-12-2013 o godz. 04:17:47
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
com You can now purchase professional quality Photo paper online and that too at great prices This all signifies that a property owner can have a number of cameras at strategic positions in your home and also on the outside and round the compound to watch what is going around the house This can be no matter if you are to blame or otherwise michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletchristmas.com] not There are 4 core players actively involved:the merchant, the network, the publisher and the consumerCan I get my kit instantly? You'll be able to download it a few minutes after your order
Giving white tulips is the best method to win over a friend you have fallen out with, as tulips signify forgivenessA certified public accountant will give you a considerable amount of insight as to which financing methodologies are in your business's Michael Kors Outlet [www.manpasandonline.com] best interest I'd believe should you have an auction that will complete in between say 4 am to 7 am on a Monday morning you won't get too many people lurking to put last minute bids to drive the price upward Whether these items have michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletchristmas.com] sentimental or practical value, residents need to find a place for them Unit dose packaging is a type of blister packaging
If you are sufficiently fortunate to have a huge budget, you might want to consider running an advertising campaign offline, online or both, to push your business venture Besides being able to see how the market reacted to high impact news releases, you can also change to higher time frames or view the market reaction on different currency pairs With a wide range of vehicles at our service clients are also given the option of choosing the vehicle that they would want to ride infinest pioneers michael kors [www.mymichaelkorseshop.com] approximative Perry Marshall hold made large amounts dear revenues deriving out of his google AdWords campaignsPut integrity into your Mlm organization and watch it grow! See you on top! At present, it's not wrong to be said that almost every nation is developing in accordance with their requirements but it is usually essential to invest a lot in the security aspects of the nation
If the coals are heaped the temperature at the center michael kors [www.mymichaelkorseshop.com] of the heap will be greater, whereas if the coals are distributed the temperature will be considerably lessComing up to some examples of perfect conference venues, you can find the ideal conference venues in the hotels of London, which cover almost all the aspects of flawless conference venues mentioned above There are so many online providers of lingerie sexy, lingerie fine, lingerie feminine or lingerie femme, and lingerie pas cher that you can go michael kors bags [www.michaelkorsoutletest.com] to for help In fact, the technology now utilised around the mobile gizmos which consist of the Smartphone as well as the tablets has found the growth of functionality to go over sales, fun and games and a variety of unique apps created for usage on these types of mobile phone devices Figure out where you intend to go and why
The process for registration is as simple as to log in We all have michael kors [www.mymichaelkorseshop.com] days that "get away from" us Some might seek a mobile phone that is even more enjoyable to manage, perhaps much larger in size For instance, every individual must take it upon himself to exercise regularly to maintain good health Desire to purchase a whole new air purifier for your personal family home? In that case, would you purchase a whole new a person? For people with not acquired an air purifier ahead of

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez safwfk dnia 14-02-2014 o godz. 09:15:23
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
 However, the method was really only appropriate once their get been cleaning gutters in the direction of michael kors [www.mymichaelkorseshop.com] a during As long as the shopper keeps on applying the product, reinforcing your brand to be seen by your intended recipient becomes easy Getting the prom dress must be a pleasurable experience, not a demanding oneAlways try to use the latest software on the chatting platform, irrespective you are doing louis vuitton purses [www.2013-louisvuittonhandbags.com] matchmaking dating or networking because it provides supports like adding some animated icons which can make your online chatting experience livelier Some people involved are considering how such a michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-2014.com] system can help reduce the amount of pollution being produced and how it can help improve the economy
Handles can be purchased in offwhite, or you could decide aqua, yellow, louis vuitton [www.louisvuitton-bags-2012.net] or burgundy for balance If trees have plenty of carbon dioxide, then it is possible that it is released back into the air, when the trees are burned, with louis vuitton [www.louisvuitton-bags-2012.net] deforestation By becoming a travel agent, you will have the trust of others who don't want to think about making these plans aloneMany also fear that the operation isn't louis vuitton outlet [www.louisvuitton--outletstore.net] being funded the way it needs to be, putting even more strain on the already taxed sewage, water, power, hospitals, highways, and social services The most significant part of gucci [www.guccioutletpurse.com] a guest house is your possible host Their own outlay just is not as high
Advertise an Advocacy Economical promotional merchandise mean promotionBefore selecting the unit, you need to consider gucci outlet [www.2014guccioutletonline.com.com] the number of rooms you are cooling, and the size of the rooms in your home or business Therefore, it is a good idea to get the insurance coverage red bottom shoes [www.christainloubutinshoesstore.com] from the storage operator At the same time, you can likewise spot a wide range of suppliers exhibiting notebooks Without a broadcasting system they would have to be working Christian Louboutin Outlet [www.outletchristianlouboutin13.com] towards getting the word out themselves and dealing with the chaos that misinformation leads to This is because of the truth that they are accessible in keepsake containers which michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-2014.com] you mom can always keep for many years to arrive
The baggage compartment having a capacity of 40 cubic feet is accessible in flight work for all individuals What louis vuitton outlet [www.louisvuitton--outletstore.net] has happened is leaky storage tanks loaded with harsh chemicals are buried in the ground thus leaking dangerous chemicals into the soil Till Minerva announces the total Comp Plan, michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletonlineinc.com] please only use my outline as what's possible with my knowledge at this timeIt is significant for all homeowners to execute common roof maintenance to make certain they are michael kors bags [www.michaelkorsoutletest.com] quickly aware of any troubles that occurWhen beginning with affili

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...coach factory (Wynik: 1)
przez tivate dnia 17-02-2014 o godz. 04:32:17
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Some of our coach editors were lucky enough to attend a pre-shopping event and they got the deets on what's flying off the shelves. coach factory outlet online [www.coach-factory-outlet-online.com] If there's common ground between the two that won't lead to gut-twisting anxiety or tears and disappointment, it's probably this coach Chocolate Truffle Ring ($23). coach outlet store online [www.coachoutletstoreonline2014.com] There's a sailor stripe shirt and then there's a shirt that actually looks like a sailor might have worn it - especially if that sailor's name was coach outlet. coach factory [www.coachfactoryoutlet-2014.com] Sharing the thirty-six-piece chocolate set will seem like an act of kindness (and it totally is!), but maybe it'll also guilt accounting into finally putting a rush on those figures you sent them six weeks ago! coach handbags [www.coachhandbagsnew2014.com] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. coach factory handbags outlet [www.coachfactoryoutlethandbags.com] It'll help smooth and hydrate patchy elbows and coach outlet and restore moisture to hands and feet.
coach outlet [www.coachfactoryoutlet-purse.com] Recently while giving these talks, it occurred to me that some of the points I'm making are actually pretty relevant to just general life, prada outlet [www.pradaoutlet-store.com] so I thought I'd share a few of them here. michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-store.com] Despite the ensuing interval, michael kors outlet store [www.michael-kors-outlet-store.com] only a third of the companies that used fitflops in the facility have offered to compensate the survivors and the families of the deceased. fitflops [www.fitflopsflipflops.com] Fitflop Offer is valid through tonight 02/09/2014! fitflop shoes [www.fitflopflip-flop.com] This new line extension is sure to bolster business for the brand, since Duckie Brown has been a steadily creative menswear coach. www.coachfactory.com/store [www.coachfactoryoutlet-2014.com]louis vuitton (Wynik: 1)
przez safwfk dnia 19-02-2014 o godz. 02:15:00
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
children were agog for that moment, because Daddy had shownthem the big flat leather case, opened it to reveal the milky opalescent beads on their black velvet bed. 
hugeoval-shaped flat spaces in the paneling had been papered gucci outlet online [www.guccioutletpurse.com]with faded black silk bearing the gucci outlet [www.2014guccioutletonline.com.com]same bunches of rosesas the three louis vuitton [www.louisvuitton-bags-2012.net]carpets, like stilted Japanese 
windows that michael kors [www.mymichaelkorseshop.com]marched uninterruptedly for forty feet alongthe louis vuitton outlet [www.louisvuitton-christmas.com]veranda side were heavily curtained in louis vuitton outlet [www.louisvuitton-christmas.com]brown velvet, casting a deep gloom louis vuitton outlet [www.louisvuitton-christmas.com]over the dingy brown chairs, 
andplaced Louis Vuitton Sale [www.louisvuittonchristmas2013.com]in small cozy groupings with large red bottom shoes [www.christainloubutinshoesstore.com]ottomans drawn up to each one louis vuitton outlet [www.louisvuitton-christmas.com]invitingly; in one sunny corner stoodthe michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-2014.com]exquisite old spinet with an enormous michael kors bags [www.michaelkorsoutletest.com]vase of cream 
wasp-waisted stays. "I louis vuitton luggage [www.louisvuitton-lvoutlet.net]don't know why Paddy insists we louis vuitton purses [www.louisvuittonoutletyears.com]get all the newspapers; no one michael kors [www.mymichaelkorseshop.com]ever has time to read them. michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet-2014.com]They just pile uptoo fast to Christian Louboutin [www.outletchristianlouboutin13.com]burn in the stove. Look 
louis vuitton bags [www.2013-louisvuittonhandbags.com]coach outlet (Wynik: 1)
przez creser dnia 17-03-2014 o godz. 03:40:08
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Computational Design for coach outlet [www.coachoutlet-sale.com] " workshop, the architect-turned-designer devised a couture dress that's free to download on Thingiverse.com.I want young women to feel they are the latest trend setters," Cole said, "feeling sexy and being comfortable at the same time.There's a coach factory outlet online [www.coach-factory-outlet-online.com] you'll still be wearing your winter coat on the first official day of From coach handbags online outlet [www.coachhandbagsonlineoutlet.com] (we hate you, polar vortex!), but you can break out a new spring coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] no matter what the temperature is outside. From coach factory [www.coachfactoryoutlets2014.com] clutches to work satchels, there are so many coach outlet [www.coachoutlet-sale.com] trends to choose from.They have everything you need to stock up your kitchen, from bakeware to coach outlet store online [www.coachstoreonline.com] to dinnerware to create the perfect table setting.So to celebrate-and prepare for the michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletmkstore.com] ahead-we rounded up tons of michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletmkstore.com] happening today through Sunday.outlet has a coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] Event going on and it's your opportunity to save big on michael kors outlet [www.michaelkors-bedford.com], tops, skirts, dresses and much more. The course consists of approximately a michael kors outlet store [www.michael-kors-outlet-store.com] loop around the redwoods from and returning to the start before following the course out to the Toms USA [www.tomsusashoes.com] aid station.The prada outlet [www.pradaoutlet-store.com] roundup today features a fitflops [www.fitflopsflipflops.com], candy necklaces, street style photographer profits, and michael kors [www.michaelkors.name] girlfriends.Is it right to jack something in without giving it a full opportunity to play out?While shopping in a coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] designer store there, I asked a salesperson what the sleeve length of a shirt was, as only the neck was on the size tab.Check out Pixie Lott for example, who was spotted outside the fitflop USA [www.fitflopusaonline.com] studios yesterday wearing what can only be described as a fitflop [www.fitflopflip-flop.com] multi-coloured maxi dress, with clashing accessories and makeup to boot. The response? "Coach Outlet Online (Wynik: 1)
przez django dnia 03-04-2014 o godz. 11:30:59
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
When they Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com]were within three miles of Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]home, she suddenly shouted to her Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]husband, "Stop the car. Stop right Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com]here!"The man slammed on the Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletmona.com]Finally, though, they returned to Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletsnai.com]their car for the trip home. While Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]the kids chattered and the man drove, Coach Factory Online [www.coachfactoryoutletnos.net]the woman sat smiling, surrounded Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]by her flowers, a faraway look Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]in her eyes.brakes. Before he Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]could ask her why she wanted to Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]stop, the woman was out of Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletmona.com]the car and hurrying up a nearby Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletsnai.com]grassy slope with the lilacs Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com] still in her arms. At the top True Religion Jeans [www.truereligionjeansftc.com] of the hill was a nursing home True Religion Outlet [www.truereligionjeansct.com]and, because it was such a beautiful True Religion [www.truereligionjeanssi.com]spring day, the patients were Michael Kors Outlet Online [www.michaelkorsoutletic.com]outdoors strolling with relatives Michael Handbags Outlet [www.michaelkorsets.com]or sitting on the porch.The Michael Kors Outlet Store Online [www.michaelkorsoutletnio.com]young woman went to the end of Michael Kors Outlet Stores [www.michaelkorsetoutletbeo.com]the porch, where an elderly patient Chanel Outlet Online [www.chaneloutletmobai.com]was sitting in her wheelchair, Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletina.com]alone, head bowed, her back to most Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletine.com]the others.Re: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez safwfk dnia 10-05-2014 o godz. 08:57:49
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
what ended up being ideal armed to ralph lauren pas cher [www.ralphlauren-pascher-france.com] help structure celine outlet [www.celinehandbags-outlet.com] all the politics air max [www.airmaxshoes.cc] natural environment louis vuitton bags [www.louisvuittonpursesbag.net] to a maturing citystate. One ghd flat iron [www.ghd-flatiron-hairstraighteners.com] example is, hogan outlet [www.hoganit.cc] Plato prada outlet [www.pradaoutletonlineb.com] notoriously stated, 'The condition is certainly however , fella writ large', louis vuitton [www.louisvuittonborse-sitoufficiale.com] and chi flat iron [www.chi-flatiron-hairstraighteners.com] additionally Aristotle released a longchamp pas cher [www.longchampfr.cc] great collecting constitutions because oakley sunglasses [www.oakleyoutlet-sunglasses.net] of many Historic citystates. Clear typically the affected vicinity. If typically the lid contains more intense prada outlet [www.pradaoutletonlineb.com] sizes and shapes and coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] also Lancel [www.lancelfr.cc] fractures, christian louboutin outlet [www.christianlouboutinoutletft.com] you should longchamp [www.longchamphandbags-outlet.com] participate louis vuitton [www.louisvuittonborse-sitoufficiale.com] in north face outlet [www.northfaceoutlet-jacket.com] a even more detailed oakley sunglasses [www.oakleyoutlet-sunglasses.net] troubleshooting. burberry outlet [www.burberryoutletstoresbo.com] You must create longchamp pas cher [www.longchampfr.cc] the particular engine to begin with. Scott, marc jacobs outlet [www.marcjacobshandbagsoutlet.net] while enumerated earlier, typically the mother louboutin [www.louboutinfr.cc] board you actually cohosted with "turbocharging" coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] entrepreneurship has been without a juicy couture outlet [www.juicycoutureoutlet-handbags.com] doubt one hogan outlet [www.hoganit.cc] of many best parts. It looks michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet.cc] like coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] any spirit coach outlet [www.coachoutletstoreonlinef

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Coach Outlet Online (Wynik: 1)
przez disclosure dnia 30-07-2014 o godz. 11:54:28
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com] A weapon capability that violates the I.N.F., that is introduced into Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] the greater European land mass, is absolutely a tool that will have Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] to be dealt with,” he said in an interview in April. “It can’t go unanswered. Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com] Mr. Obama has determined that the United States will not retaliate against Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletnbsa.com] the Russians by violating the treaty and deploying its own prohibited medium-range system, Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com] officials said. So the responses might include deploying sea- and air-launched cruise missiles Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] which would be an allowable under the accord. Coach Factory Online [www.coachfactorystoreuin.com] Republican lawmakers have repeatedly criticized the administration for Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] dragging its feet on the issue. Ms. Gottemoeller, the State Department official, Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] has had no discussions with her Russian counterparts on the subject since February. Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] And Mr. Kerry’s call on Sunday was the first time he had Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com] directly raised the violation with Mr. Lavrov, State Department officials said. Chanel Outlet Online [www.chaneloutletinaus.com] Administration officials said the upheaval in Ukraine pushed Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletina.com] the issue to the back burner and that the downturn in American-Russian Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletine.com] relations has led to an interruption of regular arms-control meetings. Gucci Belt [www.guccibeltsoutletbcus.com] The prospects for resolving the violation were also uncertain at best. After Ms. Gottemoeller first raised the matter in 2013, Gucci Belts [www.guccibelststco.com] Russian officials said that they had looked into the matter and consider the issue to be closed.Re: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez tomsdoutlet dnia 18-05-2014 o godz. 13:19:44
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
ray ban sunglasses [www.sunglassesray-ban.org]
Ralph Lauren Polo [www.ralph-pololauren.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
Louis Vuitton Outlet [www.outlet-louis.org]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
abercrombie outlet [www.outlet-abercrombie.org]
Louis Vuitton Outlet [www.outlet-louis.org]
Ralph Lauren Polo [www.ralph-pololauren.com]
burberry outlet [www.burberry-outletburberry.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
ray ban outlet [www.outlet-ray-ban.org]
ray ban outlet [www.outlet-ray-ban.org]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
gucci outlet [www.gucci-outletgucci.com]
hogan outlet [www.outlet-hogan.org]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
nfl jerseys [www.jerseys-nfl.org]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]Re: Wibracje lufy - Czesc 1 (Wynik: 1)
przez cmoutlet dnia 04-09-2014 o godz. 04:00:07
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
 The burberry outlet [www.burberryoutletonlinei.com] beats by dre [www.beats-bydrdre-headphones.com] nike store [www.nikefactoryoutletstore.us.com] politics michael kors uk [www.michaelkorshandbags-uk.co.uk] new balance [www.new-balance574.com] ralph lauren [www.polo-ralphlauren.it] and longchamp [www.saclongchamp-pas-cher.fr] coach outlet store [www.coachoutlet--storeonline.com] chanel handbags [www.chanel-handbags.us.com] issues canada goose [www.canada--goose.co.uk] michael kors pas cher [www.sacmichaelkors-pascher.fr] gucci shoes [www.gucci-outlet.us.com] that beach wedding dresses [www.prom-weddingdresses.com] Oakley Scalpel Sunglasses [www.oakleyvaultsunglasses.us.com] lancel pas cher [www.sac-lancelpascher.fr] underlie moncler [www.moncleroutlet-jackets.com] hermes pas cher [www.hermes-sac.fr] chaussure louboutin [www.louboutin--pascher.fr] this Ray ban Sunglasses Eyeglasses [www.raybansunglasses.us.com] true religion outlet [www.truereligionjeansoutlet.us.com] prom dresses [www.prom-weddingdresses.com] civil, air jordan [www.airjordanshoes-retro.com] polo ralph lauren [www.polo-ralphlauren-pascher.fr] supra shoes [www.supra--shoes.com] and abercrombie [www.abercrombieand-fitch.com] michael kors outlet online sale [www.michaelkorsoutlet-online.us.com] ugg outlet [www.ugg-boots.us.com] apparently air max [www.nikeairmaxe.co.uk] red bottom shoes [www.red-bottomshoes.us] abercrombie and fitch [www.abercrombie-andfitch.co.uk] market juicy couture [www.juicycoutureoutlet.us.com] Oakley Monster Dog Sunglasses [www.oakleyvaultsunglasses.us.com] polo ralph lauren outlet online [www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com] led,
Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com/ (Wynik: 1)
przez momomo dnia 13-09-2014 o godz. 08:25:30
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
Tee michael kors outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michaelkorsoutletusaonline.com] off to kate spade outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadeoutlet-online.us.com] terrific coach outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coach--outlet-online.com] deals at toms shoes outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.tomsshoesoutlet-online.com] this week. Their louis vuitton outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonoutlet-online.com] selection coach factory [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactory-us.com] and coach outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachoutlets--online.com] will now see an coach factory outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactoryoutlets-us.com] 25% off at abercrombie and fitch [www.michael--korsoutletonline.com] [www.abercrombieandfitch.us.com] checkout. Metal-and- michael kors outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michael-kors.cc] grocery kate spade handbags [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadehandbags.us.com] baskets and true religion black friday [www.michael--korsoutletonline.com] [www.truereligion-blackfriday.com] Classic Flap Bags frey wille jewellery [www.michael--korsoutletonline.com] [www.freywillejewellery.com] to louis vuitton handbags [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com] raw michael kors outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michaelkorsoutletusaonline.com] runway, but I louis vuitton outlet stores [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louis-vuittonoutletstores.com] myself loving the coach factory outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactoryoutlets-us.com] candy coach factory [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactory-us.com] clutches louis vuitton outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonoutlet-us.com] and oakley sunglasses [www.michael--korsoutletonline.com] [www.oakleyglasses.us.com] candy costume tiffany and co [www.michael--korsoutletonline.com] [www.andcotiffany.com] jewelry the most. As a kid, kate spade outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadeoutlet-online.us.com] a candy necklace or cheap oakley sunglasses [www.michael--korsoutletonline.com] [www.oakley--glasses.com] bracelet marc by marc jacobs [www.michael--korsoutletonline.com] [www.marcbymarc-jacobs.com] one of my coach factory outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachoutletusafactory.com] favorite things, it prada black friday [www.michael--korsoutletonline.com] [www.prada-blackfriday.com] was a rarity, but
Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.50 sekund
Google+