Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykOksydowanie kontra oksydowanie
Wys│ano dnia 28-05-2009 o godz. 18:46:59 przez - admin

Artykuly
W bezpo┬Ârednich my┬Âliwskich dyskusjach a ostatnio du┬┐o w internecie, temat budowy broni lub oksydowania przewija si├¬ co pewien czas. Opinie techniczne s┬▒ r├│┬┐ne, cz├¬sto przeciwstawne i ze sob┬▒ sprzeczne, autorytet├│w jest wielu w ko├▒cu nie wiadomo kogo s┬│ucha├Ž i komu wierzy├Ž.
Wiedza publikowana w ksi┬▒┬┐kach jest bardziej wiarygodna, poniewa┬┐ przed wydaniem ksi┬▒┬┐ki jej tre┬Â├Ž poddana jest opiniowaniu, zw┬│aszcza gdy pozycj├¬ wydaje powa┬┐na oficyna wydawnicza jak Bellona. Natomiast w internecie ka┬┐dy mo┬┐e pisa├Ž co uwa┬┐a, w wielu tematach napisana jest po prostu fikcja i fantazja, w niekt├│rych przypadkach powielona tysi┬▒c razy w ko├▒cu staje si├¬ ….prawd┬▒. Tak powsta┬│a mylna informacja kr┬▒┬┐y przez lata a pr├│ba wyprostowania natrafia na zdecydowany op├│r.
Natomiast zawodowi konstruktorzy którzy najwiêcej maj± do powiedzenia na temat broni pozostaj± w cieniu, raczej ma³o pisz± i nie puszczaj± za du¿o wiedzy....w eter.
Ostatnie lata to dominacja internetu, i r├│┬┐ne fora dyskusyjne, w kraju najbardziej popularnym portalem dla my┬Âliwych jest www.lowiecki.pl za wielk┬▒ wod┬▒ du┬┐┬▒ popularno┬Â├Ž zdoby┬│ The Accurate Reloading Forums (www.accuratereloading.com) forum jest warte polecenia kolegom kt├│rzy pragn┬▒ doszlifowa├Ž angielski j├¬zyk techniczny w tej dziedzinie.
Niestety tam r├│wnie┬┐ mo┬┐na znale┬╝├Ž mylne informacje szczeg├│lnie dotycz┬▒ce pewnych technicznych szczeg├│┬│├│w, i jak wy┬┐ej napisane, na forum pisa├Ž mo┬┐e ka┬┐dy, czasami zdarza si├¬ ┬┐e autor pisze i publikuje zdj├¬cia dla ┬┐artu i humoru, a czasami dla odwr├│cenia uwagi od w┬│a┬Âciwego tematu lub po prostu nie posiada w┬│a┬Âciwej wiedzy w tym zakresie.
W przypadku rusznikarstwa przeniesienie niekt├│rych pomys┬│├│w z internetu opisanych nawet na accuratereloading.com dotycz┬▒cych naprawy broni mo┬┐e przynie┬Â├Ž prawdziw┬▒ katastrof├¬.
Ostatnio modne jest powo┬│ywanie si├¬ na publikowan┬▒ wiedz├¬ na internetowych stronach pochodz┬▒cych z za wielkiej wody, jak wynika z analizy post├│w w ostatnich latach nie zawsze jest tam napisana prawda. Dlatego nale┬┐y podchodzi├Ž ostro┬┐nie do niekt├│rych zagadnie├▒ i porad rusznikarskich na internetowych forach dyskusyjnych polskich lub zagranicznych.

Na temat oksydowania broni napisano du┬┐o, w┬│a┬Âciwie wi├¬kszo┬Â├Ž opinii nie pochodzi od rusznikarzy kt├│rzy s┬▒ raczej pow┬Âci┬▒gliwi na ten temat, tylko od os├│b znaj┬▒cych zagadnienie raczej powierzchownie i ze s┬│yszenia.
Oksydowanie cz├¬┬Âci broni ma na celu zabezpieczenie przed korozj┬▒ i usuni├¬cie refleks├│w ┬Âwietlnych.
Pobie┬┐nie i w skr├│cie konsekwencje nieprawid┬│owego oksydowania zosta┬│o kiedy┬ opisane w ┬úowcu Lubelskim, warto je jeszcze raz przypomnie├Ž, i napisa├Ž wi├¬cej.
W zale┬┐no┬Âci kt├│re detale mamy poczerni├Ž wybieramy odpowiedni┬▒ metod├¬, lufy ┬Ârutowe oksydujemy metod┬▒ na zimno, pozosta┬│e elementy mo┬┐emy oksydowa├Ž metod┬▒ na gor┬▒co w wodnym roztworze sody kaustycznej z dodatkiem utleniacza, temperaturze 145 stopni, w czasie oko┬│o 30 do 60 minut.
Oksydowanie luf ┬Ârutowych na zimno to tzw. brunirowanie, metoda znana od dawna, do dzisiaj stosowana w ma┬│ych i ┬Ârednich firmach. Metoda ┬│agodna nie narusza lutowanych po┬│┬▒cze├▒, Polega na bardzo dok┬│adnym przygotowaniu powierzchni, oczyszczeniu, wypolerowaniu, odt┬│uszczeniu i posmarowaniu odpowiednim roztworem, nast├¬pnie po 8 -10 godzinach wygotowaniu w wodzie z dodatkiem kory d├¬bowej i oczyszczeniu z rdzawego nalotu. Ten proces wykonujemy dwa razy dziennie i powtarzamy przez okres od siedmiu do dziesi├¬ciu dni. A wi├¬c to proces d┬│ugi i ┬┐mudny, wi├¬c dlaczego nawet w XXI wieku jest stosowany, przecie┬┐ mo┬┐emy oksydowa├Ž na gor┬▒co szybko i dobrze. Niestety metody na gor┬▒co do luf ┬Ârutowych stosowa├Ž nie mo┬┐na, i kategorycznie jej si├¬ zabrania. Mo┬┐e prowadzi├Ž do nieodwracalnych zmian i uszkodze├▒.
Ukryte powierzchnie mi├¬dzy lufami w dubelt├│wkach s┬▒ pobielane cyn┬▒, poniewa┬┐ boczne szyny lutowane s┬▒ na cyn├¬ w temperaturze oko┬│o 300 stopni wi├¬c ka┬┐de inne zabezpieczenie ulegnie w tej temperaturze uszkodzeniu, na dodatek mo┬┐e utrudnia├Ž prawid┬│owe przylutowanie szyn.
Drug┬▒ spraw┬▒ jest ┬┐e cynowanie powierzchni ma na celu zabezpieczenie przed korozj┬▒ w przypadku gdy wnosimy do ciep┬│ego pomieszczenia zimn┬▒ bro├▒.
Ca┬│a zewn├¬trzna powierzchnia natychmiast pokrywa si├¬ ros┬▒, ta wewn┬▒trz mi├¬dzy szynami te┬┐. Zewn├¬trzna szybko wyschnie, natomiast w ┬Ârodku nie ma mo┬┐liwo┬Âci szybkiego odparowania wi├¬c tam zostanie, z czasem mikro szczelinami wyparuje ale wymaga d┬│ugiego czasu. W tym czasie pomi├¬dzy szynami powsta┬│yby szybko ogniska korozji i po kr├│tkim czasie mog┬│o by doj┬Â├Ž do niebezpiecznej sytuacji.

Stop lutowniczy cyny z o┬│owiem s┬│u┬┐┬▒cy do pobielana i lutowania jest odporny na dzia┬│anie wilgoci i s┬│abych kwas├│w ale nie jest odporny na dzia┬│anie procesu oksydowania na gor┬▒co, w st├¬┬┐onej sodzie kaustycznej na dodatek w temp 145 stopni. W czasie oksydowania nast├¬puje wytrawienie cieniutkiej warstewki cyny w miejscach przylegania szyn do luf i wp┬│yni├¬cie gor┬▒cej sody do ┬Ârodka. W kr├│tkim czasie cynowe zabezpieczenie powierzchni ulegnie wytrawieniu. Powierzchnia nie jest ju┬┐ zabezpieczona, na dodatek po oksydowaniu mimo p┬│ukania nie ma mo┬┐liwo┬Âci ca┬│kowitego usuni├¬cia resztek k┬▒pieli. Po pewnym czasie w ┬Ârodku, niewidoczna dla u┬┐ytkownika zaczyna pojawia├Ž si├¬ rdza.
Na zdj├¬ciu Nr 1 wida├Ž luf├¬ trzy lata po oksydowaniu na gor┬▒co wewn┬▒trz znajduj┬▒ si├¬ pozosta┬│o┬Âci k┬▒pieli oraz rozpocz├¬ty ju┬┐ na ca┬│ej powierzchni proces silnej korozjiZdj├¬cie Nr 2 i 3 pokazuje r├│wnie┬┐ pozosta┬│o┬Âci po zasadowej k┬▒pieli i mocne ogniska korozji, wyra┬╝nie wida├Ž ┬┐e zaczyna si├¬ proces intensywnego niszczenia lufy od wewn┬▒trz.Na zdj├¬ciu 3 wida├Ž ┬┐e korozja jest tak silna ┬┐e rdza pojawi┬│a si├¬ nawet pod b┬▒czkiem na pasek.Nast├¬pne zdj├¬cie poni┬┐ej Nr 4 pokazuje powierzchni├¬ kilka lat po oksydowaniu na gor┬▒co, mimo wyp┬│ukania k┬▒pieli na powierzchni powsta┬│a mocna i g┬│├¬boka rdza, kt├│ra zniszczy┬│a ju┬┐ cz├¬┬Â├Ž powierzchni i zaczyna intensywnie i niebezpiecznie wnika├Ž w g┬│┬▒b materia┬│u na dodatek w miejscu gdzie wyst├¬puje najwi├¬ksze ci┬Ânienie.Na wszystkich zdj├¬ciach dok┬│adnie wida├Ž ┬┐e powierzchnia styku szyny z luf┬▒ zosta┬│a ca┬│kowicie wytrawiona przez gor┬▒c┬▒ k┬▒piel. Rdza jest jest silna i agresywna dlatego ┬┐e k┬▒piel nie tylko usun├¬┬│a warstw├¬ cyny ale te┬┐ oczy┬Âci┬│a i odt┬│u┬Âci┬│a, doskonale przygotowuj┬▒c powierzchni├¬ do.... rdzewienia.
Nast├¬pne zdj├¬cie przedstawia luf├¬ te┬┐ po oksydowaniu na gor┬▒co. Po odkr├¬ceniu b┬▒czka na pasek przez dziurk├¬ wt┬│oczono powietrze, natychmiast szczelinami zacz├¬┬│y wyp┬│ywa├Ž resztki zasadowej k┬▒pieli. Na drugim zdj├¬ciu wida├Ž wyra┬╝nie ┬┐e szyna celownicza odstaje od lufy.

Co w takim przypadku nale┬┐y zrobi├Ž. Jedynym i najlepszym wyj┬Âciem jest ca┬│kowite odlutowanie szyn, oczyszczenie i ponowne lutowanie oraz oksydowanie na zimno. Trzeba powiedzie├Ž ┬┐e lutowanie tak zardzewia┬│ych powierzchni jest niezwykle trudne ze wzgl├¬du na du┬┐e skorodowanie i zanieczyszczenie. Najwi├¬kszym problemem jest korozja, i tu najlepsz┬▒ metod┬▒, jest technika stosowana w archeologi podwodnej. Wymy┬Âlona przez Holendr├│w w latach 70 ubieg┬│ego wieku, polega na posmarowaniu /nas┬▒czeniu/ skorodowanej powierzchni specjalnym preparatem kt├│ry przetwarza rdz├¬, nast├¬pnie ┬│┬▒czy si├¬ z ni┬▒, na dodatek utwardza powierzchni├¬, po wyschni├¬ciu korozja jest ca┬│kowicie zatrzymana i trwale z┬│┬▒czona z powierzchni┬▒ lufy, mo┬┐emy j┬▒ wtedy zabezpieczy├Ž dowolnym preparatem. Wed┬│ug autora metoda sprawdzona i godna polecenia.
W przypadku gdy nie ma potrzeby ca┬│kowitego rozlutowania szyn, stosujemy procedur├¬ uproszczon┬▒, po odkr├¬ceniu b┬▒czka i otworu do odpowietrzania luf├¬ k┬│adziemy do d┬│ugiej wanienki i d┬│ugo gotujemy w wodzie, zmieniaj┬▒c j┬▒ kilka razy, po wysuszeniu wpuszczamy za pomoc┬▒ strzykawki roztw├│r wymy┬Âlony przez Holendr├│w, je┬┐eli go nie mamy stosujemy inny ┬Ârodek przeciw rdzewny, p┬│uczemy i wpuszczamy olej, najwygodniejszy jest spray.
Samo wpuszczenie oleju do ┬Ârodka bez usuni├¬cia sody nic nie pomo┬┐e, poniewa┬┐ po wnikni├¬ciu oleju b├¬d┬▒ca w ┬Ârodku soda kaustyczna jako zasada roz┬│o┬┐y t┬│uszcz, i nadal powierzchnia nie b├¬dzie zabezpieczona.
A wiêc ko³o zamkniête.
W niektórych przypadkach gdy ogniska korozji s± bardzo mocne a w¿ery g³êbokie pozostaje jedynie z³omowanie.
Dlatego przed oddaniem do oksydowania warto zapyta├Ž fachowca jak┬▒ metod┬▒ b├¬dzie oksydowa├Ž nasz┬▒ luf├¬ ┬Ârutow┬▒, je┬┐eli na gor┬▒co, jej los mo┬┐e by├Ž podobny do tych co na wy┬┐ej zamieszczonych zdj├¬ciach.


Waldemar Laskowski
zdjêcia autor

 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 4.27
G│osˇw: 11


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 0 komentarze
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund
Google+