Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykKonserwacja osad, tradycyjne olejowanie
Wys│ano dnia 19-03-2012 o godz. 20:37:27 przez - admin

Artykuly
Czasami w wolnych chwilach przegl┬▒dam r├│┬┐ne witryny internetowe po┬Âwi├¬cone tematyce ┬│owieckiej, a zw┬│aszcza uwa┬┐nie czytam tematy po┬Âwi├¬cone broni, naprawom, regeneracji i jej eksploatacji. Bro├▒ to nie samoch├│d czy rower, u┬┐ytkowanie broni wymaga od w┬│a┬Âciciela szczeg├│lnej wiedzy na temat eksploatacji oraz jej p├│┬╝niejszej konserwacji.
Sporo jest r├│┬┐nych porad dotycz┬▒cych odnawiania i konserwacji osad. W zasadzie od dziesi┬▒tk├│w lat niewiele si├¬ zmieni┬│o, i nie bardzo jest co zmienia├Ž i udoskonala├Ž ale co pewien czas pojawiaj┬▒ si├¬ r├│┬┐ne nowe przepisy. Czyta si├¬ je uwa┬┐nie poniewa┬┐ ka┬┐dy liczy na to, ┬┐e w miar├¬ up┬│ywu czasu post├¬p techniczny wprowadzi nowocze┬Âniejsz┬▒ i lepsz┬▒ metod├¬. Metod├¬ kt├│ra b├¬dzie szybsza, zapewni lepszy wizualnie wygl┬▒d osady oraz umo┬┐liwi trwalsze zabezpieczenie przed wp┬│ywem zewn├¬trznych czynnik├│w, a g┬│├│wnie przed wilgoci┬▒..


Co prawda coraz cz├¬┬Âciej w ostatnich latach mo┬┐na przeczyta├Ž ┬┐e...nowe produkty nie zawsze s┬▒ lepsze od tych starych dawniej wyprodukowanych.

Jest kilka metod ochrony osad przed wilgoci┬▒, od politurowania przez lakierowanie przy u┬┐yciu syntetycznych lakier├│w, jednak najlepsze z nich s┬▒ sposoby oparte na naturalnych ┬Ârodkach. Wszystkie wyst├¬puj┬▒ce obecnie na rynku ┬Ârodki do bie┬┐┬▒cej konserwacji osad niezale┬┐nie od producenta i nazwy oparte s┬▒ na oleju lnianym, r├│┬┐ni┬▒ si├¬ tylko zapachem i kolorem.

Jedn┬▒ z metod, jest dosy├Ž cz├¬sto stosowana metoda zabezpieczenia powierzchni osad przej├¬ta od dawnych szkutnik├│w. Polega na wielokrotnym smarowaniu i wcieraniu mieszaniny oleju lnianego rozcie├▒czonego terpentyn┬▒ balsamiczn┬▒. Ju┬┐ dawno stwierdzono ┬┐e ten roztw├│r g┬│├¬boko wnika w drewno i wraz z up┬│ywem czasu nast├¬puje jego polimeryzacja, powoduj┬▒c wypchni├¬cie wilgoci i uszczelnienie mikro szczelin zapewniaj┬▒c ca┬│kowit┬▒ wodoodporno┬Â├Ž. T┬▒ metod├¬ stosuje si├¬ od setek lat do konserwacji ┬│odzi, ┬┐agl├│wek i jacht├│w wykonanych z drewna. Metoda jest tak prosta ┬┐e w┬│a┬Âciwie trudno j┬▒ udoskonala├Ž. Je┬┐eli proces jest wykonany w┬│a┬Âciwie na tak zabezpieczonym drewnianym elemencie zroszonym wod┬▒ i nawet po kilku dniowym przebywaniu w wodzie i wytarciu do sucha nie powinno by├Ž ┬Âladu pozosta┬│o┬Âci po wodzie.

Jednak co pewien czas pojawiaj┬▒ si├¬ w internecie innowacje i udoskonalenia, przewa┬┐nie pisze si├¬ o r├│┬┐nych dodatkach, kt├│re wed┬│ug pisz┬▒cych zapewni┬▒ lepsz┬▒ jako┬Â├Ž tej metody. Takimi dodatkami maj┬▒ by├Ž wosk i kalafonia dodana do oleju lnianego.

Kieruj┬▒c si├¬ internetowym opisem postanowiono zrobi├Ž eksperyment. Do lnianego oleju tradycyjnie dodano 10% terpentyny balsamicznej, nast├¬pnie dosypano niewielk┬▒ ilo┬Â├Ž drobno pot┬│uczonej krystalicznie czystej kalafonii stosowanej do smyczk├│w, cz├¬sto wstrz┬▒saj┬▒c w celu lepszego rozpuszczenia, i mimo ┬┐e troch├¬ zm├¬tnia┬│, to przez dwa dni wielokrotnie nacierano osad├¬. Przed ka┬┐dym natarciem butelk├¬ intensywnie wstrz┬▒sano.
Nast├¬pnie osada zosta┬│a od┬│o┬┐ona do le┬┐akowania aby spokojnie post├¬powa┬│ proces polimeryzacji w celu uzyskania ca┬│kowitej odporno┬Âci na wilgo├Ž. Pozosta┬│┬▒ ilo┬Â├Ž mikstury odstawiono na p├│┬│k├¬, ju┬┐ po tygodniu mo┬┐na by┬│o zauwa┬┐y├Ž ┬┐e olej lniany i kalafonia si├¬ ze sob┬▒ nie ┬│┬▒czy. Powsta┬│ na dnie osad drobno zmielonej kalafonii wyra┬╝nie oddzielony od pozosta┬│ego oleju.Po oko┬│o 3 miesi┬▒cach da┬│o si├¬ zauwa┬┐y├Ž ┬┐e powierzchnia osady jest matowa, nie ma delikatnego po┬│ysku, kt├│ry po kilkukrotnym przetarciu r├¬k┬▒ powinien zawsze si├¬ pojawi├Ž. Aby sprawdzi├Ž jaka jest odporno┬Â├Ž powierzchni na wilgo├Ž i wod├¬ puszczono za pomoc┬▒ kroplomierza kilka du┬┐ych kropel wody. Aby zbli┬┐y├Ž si├¬ najbardziej do rzeczywistych warunk├│w zebrano troch├¬ deszcz├│wki spod rynny w czasie pierwszych chwil padania deszczu.Nastêpnie osada zosta³a po³o¿ona w ch³odnym miejscu na kilka godzin. Po oko³o 7 godzinach resztki wody zosta³y usuniête a powierzchnia w tym miejscu osuszona za pomoc± chusteczki. Zaskoczenie by³o spore, gdy¿ w miejscu gdzie by³a woda powsta³a plama.Plama nie powinna powsta├Ž, a wi├¬c polimeryzacja oleju lnianego z terpentyn┬▒ nie nast┬▒pi┬│a w spos├│b prawid┬│owy.
Wynika z tego ┬┐e powierzchnia nie zosta┬│a w pe┬│ni zabezpieczona przed wp┬│ywem wody i wilgoci. Przy prawid┬│owym procesie na powierzchni nie powinno by├Ž plam, a powierzchnia ma by├Ž ca┬│kowicie odporna na dzia┬│anie wody. Mimo ┬┐e osada zosta┬│a nasmarowana lnianym olejem jeszcze tego samego dnia plama nie ust┬▒pi┬│a, zosta┬│o miejscowe przebarwienie i trwa┬│y ┬Âlad pozosta┬│o┬Âci po wodzie, kt├│ry szpeci ca┬│┬▒ osad├¬.Polimeryzacja nie wyst±pi³a, nie wyst±pi³o te¿ trwa³e zabezpieczenie przed wilgoci± dlatego ¿e zosta³ zak³ócony proces przez niewielk± ale bardzo istotn± dla tego procesu domieszkê kalafonii.
Wydawa├Ž by si├¬ mog┬│o "a co tam dodamy troch├¬ kalafonii, na pewno b├¬dzie lepiej, nic si├¬ nie stanie" niestety sta┬│o si├¬ gorzej. W procesach chemicznych nawet niewielkie zmiany odczynnik├│w chemicznych czy nawet kolejno┬Âci ich zmieszania powoduj┬▒ bardzo istotne zmiany w dzia┬│aniu tego roztworu.

Do┬Âwiadczenie wskazuje, po tym i podobnych eksperymentach, ┬┐e nale┬┐y by├Ž ostro┬┐nym w stosowaniu porad z r├│┬┐nych witryn internetowych, kt├│re zamiast po┬┐ytku mog┬▒ przynie┬Â├Ž te┬┐ i szkody, dlatego czasami warto wcze┬Âniej zapyta├Ž si├¬ fachowca, kt├│ry ma w tej dziedzinie d┬│ugoletnie do┬Âwiadczenie, wed┬│ug zasady "kto pyta nie b┬│┬▒dzi".

 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 4.42
G│osˇw: 7


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 1 komentarz | _SEARCHDIS
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ

Re: Konserwacja osad, tradycyjne olejowanie (Wynik: 1)
przez magnum dnia 16-11-2012 o godz. 12:21:12
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
panie Waldemarze tutaj niestety ma Pan ca┼ékowit─ů racj─Ö. widzia┼éem ju┼╝ na forach porady o oksydowaniu palnikiem i posypywaniu metalu jak─ů┼Ť sproszkowan─ů farb─ů - nawet je┼╝eli faktycznie to poczerni┼éo metal to szczerze w─ůtpie aby by┼éo to r├│wnomiernie i z po┼éyskiem tak jak ma to wygl─ůda─ç. Mo┼╝na tak poczerni─ç sobie ┼Ťr├│bk─Ö czy n├│┼╝ dziecku ale na lito┼Ť─ç bosk─ů nie lufe broni kt├│ra jest nasz─ů wizyt├│wk─ů :)
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.07 sekund
Google+