Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykWywa┬┐anie strzelby
Wys│ano dnia 01-03-2015 o godz. 00:00:00 przez - admin

Artykuly
Od lat uwa┬┐nie ┬Âledz├¬ polskich zawodnik├│w na poziomie wojew├│dzkim i centralnym oraz ich bie┬┐┬▒ce wyniki. Pilnie analizuj├¬ z jakiej broni strzelaj┬▒ i jakie s┬▒ najnowsze kierunki je┬┐eli chodzi o konstrukcj├¬ oraz budow├¬ system├│w spustowych i stosowanych kalibr├│w. S┬▒ konstrukcje mniej lub bardziej udane nie wszystko co najnowsze i najdro┬┐sze musi by├Ž najlepsze. Strzelectwo polskie nie jest na bardzo wysokim poziomie, mimo ┬┐e jest nas 38 milion├│w strzelectwo sportowe jest ma┬│o rozwini├¬te i po prostu z ma┬│ej grupy nie mo┬┐na wy┬│oni├Ž najlepszych talent├│w. Dobrym przyk┬│adem jest niewielka Norwegia w kt├│rej na 6mln ludno┬Âci ponad milion ma bro├▒ i strzela, jest wi├¬c z kogo wybra├Ž.
Polscy strzelcy w europejskim i ┬Âwiatowym rankingu s┬▒ na odleg┬│ych miejscach ┬┐e trudno ich odnale┬╝├Ž lub po prostu nie s┬▒ sklasyfikowani. Od czasu do czasu pojawi si├¬ talent kt├│ry indywidualnie potrafi uzyskiwa├Ž bardzo dobre wyniki ale jego kariera trwa przewa┬┐nie kr├│tko, wyniki po dwu lub trzech latach spadaj┬▒ i ju┬┐ nigdy nie mo┬┐e osi┬▒gn┬▒├Ž swojej szczytowej formy, utrzymuje si├¬ ju┬┐ tylko w klasie ┬Âredniak├│w. Jest natomiast pewna grupa strzelc├│w kt├│ra przez lata jest w ┬Âcis┬│ej czo┬│├│wce wymieniaj┬▒ si├¬ tylko miejscami gdy┬┐ umiej├¬tnie potrafi┬▒ wykorzysta├Ž wiedz├¬ innych.

Norweg Trun Undseth nie┬┐yj┬▒cy ju┬┐ rusznikarz kt├│ry sko├▒czy┬│ nieistniej┬▒c┬▒ ju┬┐ szko┬│├¬ rusznikarsk┬▒ w Oslo, od kt├│rego w latach 90-tych pobiera┬│em nauki by┬│ nie tylko znanym rusznikarzem ale te┬┐ wybitnym strzelcem z broni kr├│tkiej. Swojemu synowi Ole (czytaj Ule) nie zaszczepi┬│ pasji rusznikarskiej ale przekaza┬│ w genach talent do strzelania i niezwyk┬│┬▒ wol├¬ walki na strzelnicy. Od kilku lat Ole nale┬┐y do kadry narodowej Norwegii i strzela w pierwszym firmowym zespole Perazzi. W ci┬▒gu ostatnich 4 lat uczestniczy┬│ we wszystkich najwa┬┐niejszy zawodach na ┬Âwiecie w aktualnym rankingu na 2013 rok sklasyfikowany jest na 21 miejscu.
Kontakt ze ┬Âwiatowej klasy zawodnikiem pozwala zdoby├Ž wszechstronn┬▒ wiedz├¬ na temat aktualnej broni sportowej kierunk├│w jej rozwoju, metod szkolenia i treningu, umo┬┐liwia te┬┐ wymian├¬ do┬Âwiadcze├▒ w dziedzinie pasowania i wywa┬┐ania broni do strzelca.

Wed┬│ug Ole s┬▒ dwie najwa┬┐niejsze osoby z kt├│rymi wsp├│┬│pracuje strzelec: trener i rusznikarz. Trener - wiadomo ustala zasady i harmonogram trening├│w, natomiast rusznikarz - i tu mo┬┐na zada├Ž pytanie... skoro bro├▒ jest sprawna i strzela to po co jest on potrzebny?


Ka┬┐dy strzelec zdaje sobie spraw├¬ ┬┐e bro├▒ musi by├Ž dopasowana indywidualnie do strzelca, a szczeg├│lnie jest to wa┬┐ne przy strzelaniu sportowym, nie pomo┬┐e najlepszej klasy strzelba Perazzi czy Holland & Holland je┬┐eli kolba i ca┬│a bro├▒ jest niedopasowana do strzelca.Strzelec na pocz┬▒tku przygody strzeleckiej stara si├¬ dopasowa├Ž bro├▒ do siebie, ale po pewnym czasie sylwetka ulega zmianom, mo┬┐e schudn┬▒├Ž lub przyty├Ž, mo┬┐e si├¬ zgarbi├Ž lub jego sylwetka pochyli├Ž.
Gdy strzelec przytyje do┬│ek strzelecki ulega zmianom dodatkowo jego twarz robi si├¬ bardziej okr┬▒g┬│a, ju┬┐ zmienia si├¬ punkt trafienia, dlatego niezw┬│ocznie nale┬┐y dokona├Ž korekcji pochylenia i sk┬│adu kolby. Du┬┐y wp┬│yw ma wiek, ulega zmianie refleks i zmienia si├¬ si┬│a r├¬ki prowadz┬▒cej w obu przypadkach nale┬┐y niezw┬│ocznie dokona├Ž korekcji wywa┬┐enia aby zwi├¬kszy├Ž lub zmniejszy├Ž szybko┬Â├Ž ko├▒ca luf.
Zmiany w sylwetce zachodz┬▒ stosunkowo wolno i na pocz┬▒tku strzelec nie zdaje sobie sprawy dlaczego ma coraz wi├¬cej pude┬│, w pierwszej fazie pr├│buje korygowa├Ž bro├▒ do siebie przez zmian├¬ przy┬│o┬┐enia g┬│owy do osady, gdy to nie pomaga dochodzi do wniosku ┬┐e nale┬┐y bro├▒ wymieni├Ž. W tym przypadku tylko osoba zewn├¬trzna potrafi wychwyci├Ž b┬│├¬dy i skorygowa├Ž dopasowanie.Kolejn┬▒ spraw┬▒ jest symetryczne roz┬│o┬┐enie ci├¬┬┐aru broni w przypadku doci┬▒┬┐ania nale┬┐y zwraca├Ž szczeg├│lna uwag├¬ aby ci├¬┬┐arek by┬│ w osi symetrii broni, niesymetryczno┬Â├Ž mo┬┐e powodowa├Ž ┬┐e po pierwszym strzale bro├▒ zostanie odchylona od osi co utrudnia i op├│┬╝nia ponowne naprowadzenie na cel.
Natomiast niew┬│a┬Âciwe roz┬│o┬┐enie ci├¬┬┐aru broni w przypadku doci┬▒┬┐ania mo┬┐e powodowa├Ž ┬┐e po pierwszym strzale koniec lufy zostanie zbyt mocno odrzucony do g├│ry co utrudni ponowne naprowadzenie na cel kt├│ry ju┬┐ si├¬ oddali i zmieni wysoko┬Â├Ž.

Wywa┬┐enie broni przy strzelaniu sportowym ma istotne znaczenie, ┬Âwiatowe strzelectwo sportowe posz┬│o w kierunku zupe┬│nie nowej filozofii wywa┬┐enia, ot├│┬┐ rzecz polega na takim roz┬│o┬┐eniu ci├¬┬┐aru aby g┬│├│wna masa broni przesun├¬┬│a si├¬ do przodu z jednoczesnym zwi├¬kszeniem szybko┬Âci ko├▒ca luf, ta ciekawa metoda powoduje ┬┐e wywa┬┐ona w ten spos├│b bro├▒ staje si├¬ do 30% szybsza w naprowadzaniu na cel. Mo┬┐na powiedzie├Ž ┬┐e koniec lufy..... samoczynnie kieruje si├¬ na cel, mo┬┐e nie dos┬│ownie ale bardzo szybko. Nowa metoda powsta┬│a pod wp┬│ywem obserwacji tysi├¬cy strzelc├│w, stwierdzono ┬┐e przyczyn┬▒ wi├¬kszo┬Âci nietrafionych rzutk├│w jest zbyt ma┬│e wyprzedzenie czyli sp├│┬╝nianie strza┬│├│w.
Ten nowy system wywa┬┐enia nieznany do tej pory w Polsce nie przenikn┬▒┬│ jeszcze do naszych zawodnik├│w gdy┬┐ nikt ze ┬Âwiatowej czo┬│├│wki nie zdradza tajnik├│w swoich sukces├│w ani ┬┐aden rusznikarz wsp├│┬│pracuj┬▒cy z najlepszymi strzelcami ┬Âwiata nie opublikuje tego w internecie... za darmo.
Nowy system wywa┬┐enia sprawia wra┬┐enie ┬┐e bro├▒ jest l┬┐ejsza, stabilniejsza w naprowadzaniu na cel i pozwala niezale┬┐nie od umiej├¬tno┬Âci strzelca na uzyskanie lepszych wynik├│w gdy┬┐ powoduje wi├¬ksze samoczynne wyprzedzenie.... a poniewa┬┐ wi┬▒zka ┬Ârutu jest d┬│uga i rozci┬▒gni├¬ta zwi├¬ksza si├¬ prawdopodobie├▒stwo trafienia w cel dlatego ┬┐e niwelowane s┬▒ b┬│├¬dy krytycznego wyprzedzenia poniewa┬┐ rzutek mo┬┐e by├Ž trafiony przedni┬▒ i ko├▒cow┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ wi┬▒zki ┬Ârutu.W┬│a┬Âciwe wywa┬┐enie nigdy nie jest sta┬│e i ci┬▒gle ulega zmianom w zale┬┐no┬Âci od w┬│a┬Âciwo┬Âci cech psychofizycznych strzelca w danym roku.
Mo┬┐na zaobserwowa├Ž wielu strzelc├│w kt├│rzy rozpoczynaj┬▒ strzelectwo sportowe przy wadze oko┬│o 80kg po kilku latach wida├Ž ┬┐e wa┬┐┬▒ prawie 100 i wi├¬cej kilogram├│w, gdy ich zapyta├Ž czy korygowali w tym czasie sk┬│ad odpowiadaj┬▒ przecz┬▒co. Korekcja broni odbywa si├¬ zawsze na pocz┬▒tku sezonu a w po┬│owie jest sprawdzana.
Jest jedna niezmienna zasada, strzelec ma strzela├Ž i osi┬▒ga├Ž najlepsze wyniki od pozosta┬│ych spraw s┬▒ inni.
Jak twierdzi Ole od tego wszystkiego jest rusznikarz kt├│ry stale wsp├│┬│pracuje ze strzelcem.
Niepokoj┬▒c┬▒ spraw┬▒ jest ┬┐e cz├¬┬Â├Ž m┬│odych strzelc├│w po pewnym czasie dochodzi do wniosku ┬┐e wszystko wie najlepiej, wystarczy ┬┐e poczyta internet a wyniki natychmiast si├¬ poprawi┬▒, nic bardziej b┬│├¬dnego, to pierwszy krok do ograniczenia swoich wynik├│w. G┬│├¬bokiej wiedzy trenerskiej i rusznikarskiej w internecie si├¬ nie znajdzie.
Mo┬┐na w tej chwili zada├Ž pytanie, ilu jest polskich strzelc├│w kt├│rzy co rok prosz┬▒ rusznikarza aby sprawdzi┬│ i skorygowa┬│ im dopasowanie i wywa┬┐enie broni.
Trenerem nie musi by├Ž wybitny strzelec a rusznikarz te┬┐ nie musi by├Ž super strzelcem, wa┬┐ne aby obaj znali sw├│j fach.


Czy mo┬┐na wyobrazi├Ž sobie sukcesy Adama Ma┬│ysza gdyby nie jego trener Apoloniusz Tajner i pozostali kt├│rzy wspomagali go swoja wiedz┬▒, a przecie┬┐ Tajner nigdy nie by┬│ mistrzem ┬Âwiata.
Nasz wybitny ┬┐u┬┐lowiec Tomasz Gollob ma osobistego mechanika kt├│ry ca┬│y czas usprawnia i modyfikuje jego motocykl, m├│wi┬▒c kr├│tko ci┬▒gle poprawia fabryk├¬ i dopasowuje na bie┬┐┬▒co motocykl do jego aktualnych predyspozycji i mo┬┐liwo┬Âci oraz wilgotno┬Âci toru. Lub Krystyn├¬ Kowalczyk kt├│ra rezygnuje ze swojej ekipy szkoleniowej tylko wpisuje w GOOGLE..... jak zdoby├Ž tytu┬│ mistrza ┬Âwiata. Przyk┬│ad├│w mo┬┐e by├Ž dziesi┬▒tki.
Na zako├▒czenie mo┬┐na napisa├Ž ┬┐e ka┬┐dy sportowiec aby osi┬▒gn┬▒├Ž wysokie wyniki musi si├¬ liczy├Ž z faktem i┬┐ nale┬┐y skorzysta├Ž z pomocy i wiedzy innych, sam wielkich sukces├│w nie osi┬▒gnie.


Strzelcy sportowi kt├│rym bro├▒ wywa┬┐ona zosta┬│a wed┬│ug nowego systemu w konkurencjach ┬Ârutowych uzyskuj┬▒ znakomite wyniki.

Zach├¬cam do zapoznania si├¬ z ofert┬▒ wywa┬┐ania broni ┬Ârutowej.

Waldemar Laskowski 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 5
G│osˇw: 1


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 0 komentarze
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.06 sekund
Google+